OR ปลื้ม คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022 ปีที่ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARD 2022 แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดยมี นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ โดยได้รับรางวัลในประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์

ตอกย้ำความภูมิใจการเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกและค้าส่งสินค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และบริการด้านพลังงานครบวงจร อีกทั้งยังมีร้านค้าปลีกอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน พร้อมมุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เสาะแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ รางวัล Thailand Top Company Award จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัทซึ่งแบ่งตามประเภทการดำเนินงานของธุรกิจ สำหรับในปีนี้จัดขึ้นด้วยแนวคิด “Next Normal Transformation for Business Sustainability” หรือ “ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคปกติครั้งใหม่” การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกความภาคภูมิใจในความสำเร็จของโออาร์ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ และพร้อมเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน