Thursday, June 8, 2023
Home ข่าวทั่วไป เกรียนสุขภาพดี

เกรียนสุขภาพดี

นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ แนะ “เนื้อแดง” ทานได้ไม่ต้องงด

นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ยืนยัน "เนื้อแดง" รับประทานได้อย่างปลอดภัยในปริมาณที่เหมาะสม ระบุ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอบ่งชี้ว่าเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ในมนุษย์ ผศ.ดร.รุจริน ลิ้มศุภวานิช หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “เนื้อแดง”...

อาหารแปรรูป-อาหารแช่แข็ง กินได้ปลอดภัย แนะเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน

นักวิชาการเทคโนโลยีอาหาร จุฬาฯ ย้ำผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารแปรรูป-อาหารแช่แข็ง ได้อย่างปลอดภัยในปริมาณที่เหมาะสม ควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ 5 หมู่ แนะอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ เพื่อสุขภาพที่ดี รศ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล รศ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์...

แนะวิธีเลือกซื้อเนื้อสัตวอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยช่วงตรุษจีน

นักวิชาการเทคโนโลยีอาหาร จุฬาฯ แนะวิธีการเลือกซื้อและจัดเก็บเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้มีคุณภาพและปลอดภัย เน้นซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” และฉลากรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ย้ำต้องปรุงสุกอุ่นร้อนก่อนรับประทานเพื่อสุขอนามัยที่ดี รศ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า วิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ลำดับแรกต้องเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสะอาด...

แนะผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อหมูปลอดภัย เน้น “ปศุสัตว์ OK”

นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย แนะผู้บริโภคหากพบเนื้อหมูที่มีฝีหนองปนเปื้อนหรือเข็มปนเปื้อน ให้ตัดเนื้อส่วนนั้นทิ้ง ย้ำควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตและแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ตอกย้ำความปลอดภัย ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เปิดเผยว่า ฝีหนอง ที่ผู้บริโภคพบในเนื้อหมู ไม่ใช่โรค โดยเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนในกระบวนการการเลี้ยงหมูที่ต้องมีการควบคุมป้องกันโรค เช่น การทำวัคซีน...

กินหมูปรุงสุก “ป้องกันไข้หูดับ” แนะซื้อจากผู้ผลิตมาตรฐาน ปลอดภัย-ปลอดโรค

สัตวแพทย์ จุฬาฯ เตือนผู้บริโภค ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยเมนูหมู ต้องปรุงสุกเท่านั้น ช่วยลดเสี่ยงโรคไข้หูดับ ย้ำ! ควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตและแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ สังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

นักวิชาการ ชี้ฝีหนองในเนื้อหมูไม่ใช่โรค ไม่ติดต่อสู่คน แนะวิธีบริโภคอย่างปลอดภัย

นักวิชาการ ม.เกษตรฯ ชี้ฝีหนองในเนื้อหมูไม่ใช่ภาวะโรค แนะผู้บริโภคหากพบเนื้อหมูที่มีฝีหนองปนเปื้อน ให้ตัดเนื้อส่วนนั้นทิ้ง และต้องปรุงสุกก่อนรับประทาน ย้ำควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตและแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อความปลอดภัย อาจารย์พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ อาจารย์พิชัย จิรวัฒนาพงศ์...

แพทย์แนะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เร่งสร้างภูมิ เกราะป้องกันโรคปอดอักเสบ ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ ถือเป็นโรคติดเชื้อที่มีอุบัติการณ์การเสียชีวิตทั่วโลกกว่า 2.5 ล้านคน ในปี 2562 โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กกว่า 672,000 คน และในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2 ล้านคน ในปี 2563 รวมเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งสูงกว่าจำนวนการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้ออื่นๆ

เตือนสายชาบู-หมูกระทะ ระวังภัยเงียบ ตะเกียบคีบหมูดิบ เสี่ยงโรคหูดับ

สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ แนะวิธีป้องกันโรคไข้หูดับ เน้นแยกอุปกรณ์คีบระหว่างเนื้อสุก-ดิบออกจากกัน โดยเฉพาะในการทาน ชาบู-หมูกระทะ ย้ำปรุงสุกเท่านั้น เน้นเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตและแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ สังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อยกระดับความปลอดภัย ผศ.น.สพ.ดร. อลงกต บุญสูงเนิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์...

สัตวแพทย์เตือน กินเนื้อหมูดิบ เสี่ยงติดเชื้อ ‘ไข้หูดับ’ อันตรายถึงตาย

สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ เตือนผู้บริโภคงดรับประทานเนื้อหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ "ไข้หูดับ" ที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต แนะเลือกซื้อเนื้อหมูจากผู้ผลิตและแหล่งจำหน่ายที่มีมาตรฐาน เนื้อหมูมีสีชมพู หรือ สีแดงธรรมชาติ แต่ต้องไม่แดงมาก เก็บในภาชนะสะอาดและอุณหภูมิที่เหมาะสม รักษาสุขอนามัย ก่อนบริโภคทุกครั้งต้องปรุงสุก ซึ่งสามารถทำลายเชื้อโรคได้ทั้งไวรัสและแบคทีเรีย เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

เตือนอย่าเห็นแก่ของถูก ผู้บริโภคต้องระวังหมูเถื่อนเกลื่อนเมือง

โดย ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการหาของถูกเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน หากร้านใดมีเนื้อหมูราคาถูกขายย่อมได้รับความสนใจทันที แต่ในสถานการณ์ที่มี...

“ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน” ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม รู้เร็ว ป้องกันได้ ลดการตายเฉียบพลับ

“ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ” หรือ “Venous Thromboembolism” (VTE) เป็นภัยเงียบที่น้อยคนจะรู้จักและเข้าใจถึงอันตราย ทั้งที่อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลจากทั่วโลก พบว่า อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน อยู่ที่ประมาณ 1 ใน 1,000 ราย โดย 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดอุดตัน สถานการณ์ในประเทศไทย...

เทคโนโลยีใหม่ ‘ลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อ’ ตอบโจทย์ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ ช่วยยืดเวลาเปลี่ยนลิ้นหัวใจซ้ำนาน 30 ปี

‘โรคหัวใจและหลอดเลือด’ ภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับ 1 หรือคิดเป็น 32% ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนทั่วโลก ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2563 พบว่าผู้ป่วยกลุ่ม ‘โรคหัวใจและหลอดเลือด’ เสียชีวิตต่อปี สูงถึง 17.9 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2561 คนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สูงถึง...
- Advertisment -

Most Read

สิงห์อาสา – ม.ขอนแก่น รับมือเอลนีโญ ลุยสร้างแหล่งน้ำชุมชนเพิ่มในจ.มหาสารคาม

สิงห์อาสา ลงพื้นที่ในจ.มหาสารคาม สร้างแหล่งน้ำชุมชนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง เนื่องจากการคาดการณ์ภูมิอากาศของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดภัยแล้งรุนแรง ทำให้หลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานที่ส่วนใหญ่จะต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ สิงห์อาสา จึงผนึกกำลัง คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สร้างต้นแบบแหล่งน้ำชุมชน บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน ให้มีน้ำไว้ใช้ทั้งในช่วงหน้าแล้งและภาวะปกติ ควบคู่กับการนำรถน้ำออกให้บริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในภาคอีสาน

ออมสินจัดหนัก สลากออมสิน 2 ปี ลุ้นรางวัล 60 ล.

"☔️ ฤดูนี้ไม่มีร่มให้กาง มีแต่เงินล้านให้ลุ้น กับสลากออมสิน 2 ปี (ใบสลากและดิจิทัล) มูลค่ารางวัลรวม 60 ล้านบาท 🎁 ลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 30 ล้านบาท (รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน...

7 มิ.ย. “วันความปลอดภัยอาหารโลก” ซีพีเอฟ ชู ‘นวัตกรรม-รสชาติ’ ส่งต่อสุขภาพที่ดีเพื่อผู้บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้ในห่วงโซ่การผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างหลักประกันโภชนาการที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและโลกอย่างยั่งยืน นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ นางสาวอนรรฆวี...

เนื้อแปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม บริโภคได้ปลอดภัย ปริมาณที่เหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จุฬาฯ แนะบริโภค ไส้กรอก แฮม โบโลน่า อย่างปลอดภัย ต้องมาจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ที่สำคัญ รับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง รศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial