Sunday, November 27, 2022

ข่าวทั่วไป

ซีพีเอฟ ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100% หนุนนโยบาย Zero ASF

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (The International Conference On Veterinary Science 2022 : The ICVS 2022) คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจ...

เศรษฐกิจ

ก.ล.ต. สั่งบล.เอเชีย เวลท์ ระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ก.ล.ต. ตรวจพบว่า บริษัทมีการนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 157.99 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.)...

ตลท. ขึ้น SP หุ้น MORE สั่งหยุดซื้อขายยาว 15-18 พ.ย. 65

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคำสั่งหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พบว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หลักทรัพย์บริษัท มอร์...

ก.ล.ต. เตือนประชาชน ระวังลงทุนใน ‘เหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี’

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าว เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบหากถูกชักชวนให้ลงทุนในเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency mining) เนื่องจากมีความเสี่ยงหลายด้านและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลของไทย  ซึ่งตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจการทำเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี  ที่มีการชักชวนประชาชนให้ซื้อหรือเช่าอุปกรณ์หรือกำลังการประมวลผลของอุปกรณ์ (กำลังขุด) โดยระบุว่าจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า การลงทุนในเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงหลายด้านที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ทั้งในด้านความผันผวนของราคาคริปโทเคอร์เรนซี ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขันของตลาด การเสื่อมค่าของอุปกรณ์ ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และยังอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินของผู้ทำธุรกรรม รวมทั้งอาจมีบางกรณีที่ผู้มีเจตนาไม่ดีอาศัยเป็นช่องทางในการหลอกลวง...

ก.ล.ต. ขอพนักงานอัยการฟ้องคดีแพ่งผู้บริหารบิทคับ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาลแพ่ง  กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินรวมทั้งสิ้น 24,161,292 บาท กำหนดห้ามนายอนุรักษ์และนายสกลกรย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ โดยให้นายสกลกรย์ร่วมรับผิดในมาตรการลงโทษทางแพ่งกับบริษัทบิทคับอย่างลูกหนี้ร่วม ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง...

เปิดลงทะเบียน! มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 2 เฟสใหม่

รายงานข่าวเปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัด "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" แบ่งเป็น 2 ระยะ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมเจ้าหนี้และประเภทหนี้มากกว่าครั้งก่อน !! โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

“ทรีนีตี้” แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นเดือนพ.ค.

“ทรีนีตี้” แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นเดือนพ.ค. ให้รอซื้อที่แนวรับแรกของดัชนีที่ระดับ 1,630 จุด ส่วนแนวรับสำคัญเดือนนี้ อยู่ที่ Low เดิมในช่วง 1,580-1,600 จุด ชี้ตลาดหุ้นถูกกดดันจาก 6 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ทั้งเงินเฟ้อสูง,บาทอ่อน,โบรกจ่อหั่นคาดการณ์กำไร บจ.รับผลกระทบต้นทุนที่สูงขึ้นจากน้ำมันดีเซลขยับ และแรงขายต่างชาติหลังซื้อสุทธิกว่า 1.2 แสนล้าน

ข่าว ESG

CPF คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ปี 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ระดับดีเด่นประจำปี 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล

OR คว้ารางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 ให้แก่ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ...

CPF โชว์เอเปค ชูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยั่งยืน สู่เป้าหมาย Net-Zero

การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ต้อนรับผู้นำจากนานาประเทศใน 21 เขตเศรษฐกิจของโลก โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ร่วมแสดงศักยภาพโชว์กระบวนการผลิต และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Sustainable...

ธุรกิจ

คาเฟ่ อเมซอน คว้ารางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 ตอกย้ำแบรนด์ร้านกาแฟทรงพลังที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายองอาจ ศรีพยัคฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 หรือ แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยประจำปี 2022...

AWC กวาด 10 รางวัล “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC สามารถคว้า 10 รางวัลอันทรงเกียรติ ในฐานะอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยจาก “BSA Building Safety Awards 2022” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (The Building Inspectors...

แม็คยีนส์ เปิดตัวคอลเลคชั่น “แม็ค x แคมป์ ซาฟารี ” เอาใจลูกค้าสายแคมป์ปิ้ง

“แม็คกรุ๊ป” ผนึก แคมป์ ซาฟารี (Camp Safari) ลานกางเต็นท์ในกรุงเทพฯ กูรูสายแคมป์ปิ้ง เปิดตัวผลงานการคอลลาบอเรชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ แม็ค x แคมป์ ซาฟารี คอลเลคชั่น” เอาใจกลุ่มลูกค้านักเดินทางที่ชื่นชอบกิจกรรมแคมป์ปิ้ง พร้อมจัดงานเปิดตัว ระดมกูรู ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากการเดินทาง พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้

AIS เลิศทุกมิติ คว้า 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดเผยว่า AIS ได้รับ 2 รางวัลพระราชทาน และ 2 รางวัลใหญ่ จากเวที Thailand Corporate...

“แม็คกรุ๊ป” คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี 2565

สะท้อนจุดยืนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการในสังคม นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เข้ารับรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ปี...
- Advertisement -

บทความ

ช่วงเวลานี้ เรากำลังอยู่ในบรรยากาศของสุดยอดการประชุม APEC 2022 ที่ประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาของนานาประเทศทั่วโลก องค์กร ทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ที่มีส่วนร่วมกับการประชุม APEC นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานและชื่อเสียงขององค์กรนั้นๆสู่สากลแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญระดับโลก “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ร่วมเป็น APEC...

รู้เก็บรู้ออม

รู้เก็บรู้ออม : Care the Bear สู่สายตาชาวโลก

ช่วงเวลานี้ เรากำลังอยู่ในบรรยากาศของสุดยอดการประชุม APEC 2022 ที่ประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาของนานาประเทศทั่วโลก องค์กร ทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ที่มีส่วนร่วมกับการประชุม APEC นอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานและชื่อเสียงขององค์กรนั้นๆสู่สากลแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญระดับโลก “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ร่วมเป็น APEC...

สุขภาพ

สัตวแพทย์เตือน กินเนื้อหมูดิบ เสี่ยงติดเชื้อ ‘ไข้หูดับ’ อันตรายถึงตาย

สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ เตือนผู้บริโภคงดรับประทานเนื้อหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ "ไข้หูดับ" ที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต แนะเลือกซื้อเนื้อหมูจากผู้ผลิตและแหล่งจำหน่ายที่มีมาตรฐาน เนื้อหมูมีสีชมพู หรือ สีแดงธรรมชาติ แต่ต้องไม่แดงมาก เก็บในภาชนะสะอาดและอุณหภูมิที่เหมาะสม รักษาสุขอนามัย ก่อนบริโภคทุกครั้งต้องปรุงสุก ซึ่งสามารถทำลายเชื้อโรคได้ทั้งไวรัสและแบคทีเรีย เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

เตือนอย่าเห็นแก่ของถูก ผู้บริโภคต้องระวังหมูเถื่อนเกลื่อนเมือง

โดย ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการหาของถูกเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน หากร้านใดมีเนื้อหมูราคาถูกขายย่อมได้รับความสนใจทันที แต่ในสถานการณ์ที่มี...

“ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน” ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม รู้เร็ว ป้องกันได้ ลดการตายเฉียบพลับ

“ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ” หรือ “Venous Thromboembolism” (VTE) เป็นภัยเงียบที่น้อยคนจะรู้จักและเข้าใจถึงอันตราย ทั้งที่อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลจากทั่วโลก พบว่า อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน อยู่ที่ประมาณ 1 ใน 1,000 ราย โดย 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดอุดตัน สถานการณ์ในประเทศไทย...

เทคโนโลยีใหม่ ‘ลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อ’ ตอบโจทย์ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ ช่วยยืดเวลาเปลี่ยนลิ้นหัวใจซ้ำนาน 30 ปี

‘โรคหัวใจและหลอดเลือด’ ภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับ 1 หรือคิดเป็น 32% ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนทั่วโลก ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2563 พบว่าผู้ป่วยกลุ่ม ‘โรคหัวใจและหลอดเลือด’ เสียชีวิตต่อปี สูงถึง 17.9 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2561 คนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สูงถึง...

ท่องเที่ยว

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัด “Farm Fest” เทศกาลดนตรีใหญ่สุดของภาคเหนือ ยกทัพ 35 ศิลปินขึ้นเวทีตลอด 5 วัน

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยืนยันความพร้อม จัดเทศกาลดนตรีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ "Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) ในบรรยากาศความสนุกแบบรับลมหนาว ยกทัพ 35 ศิลปินดังขึ้นเวทียักษ์ จัดเต็มแสง สี...

นั่งเรือเที่ยวคลองฝั่งธนฯ แบบสโลว์ไลฟ์ สัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวทางน้ำ

การนั่งเรือเที่ยวคลอง ชมวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนสองริมฟากฝั่ง เป็นการท่องเที่ยวอีกแบบที่หากมีโอกาสแล้ว ควรจะหาเวลามาสัมผัสการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ดูสักครั้ง รับรองว่าจะติดใจ   เพราะเป็นการเดินทางที่ไม่ต้องเร่งรีบ ทอดเวลาและอารมณ์ไปกับนั่งเรือ เลาะไปตามคลองต่างๆ แวะขึ้นเที่ยวตามสถานที่สำคัญของแต่ละย่านพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็น วัด ตลาดริมคลอง ด้วยแล้ว  เชื่อได้ว่า จะเป็นวันเวลาแห่งความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว “เกรียนพาเที่ยว” มีโอกาสได้ร่วมทริปนั่งเรือชมคลอง เส้นทางเจ้าพระยาสายเก่า รอบเกาะธนบุรี ...

สิงห์ปาร์ค ผนึกภาครัฐ-ท้องถิ่น เปิดโครงการ “แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ” ชูท่องเที่ยวคุณภาพ

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับภาครัฐ - ท้องถิ่น และภาคประชาชน เปิดโครงการ “กรีนซีซั่น แอ่วเจียงฮายวันฝนพรำ” ชวนนักท่องเที่ยวเยือนเชียงรายในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากและอากาศเย็นสบาย หวังเติมความสุขให้นักท่องเที่ยว ควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายพงษ์รัตน์...

ชมบรรยากาศค่ำคืนวันไหว้พระจันทร์ กับความพยายามถ่ายทอดประเพณีความเชื่อสู่คนรุ่นหลัง

งานประเพณีไหว้พระจันทร์ ของปีพ.ศ.2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 เดือนกันยายน แอดมินมีโอกาสได้เดินสำรวจบรรยากาศค่ำคืนวันไหว้พระจันทร์ เพื่อชมกิจกรรมตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์ของคนในชุมชนจีน ซึ่งนับวัน กิจกรรมนี้จะมีให้เห็นลดน้อยลง จากเดิมที่นิยมจัดโต๊ะไหว้มาประชันความสวยงามกันแทบทุกบ้าน ปัจจุบัน จะเหลือบ้านที่ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณี และกิจกรรมนี้ไว้ ส่วนบ้านที่ไม่มีผู้สูงอายุ ก็จะไม่นิยมจัดกัน เพราะจัดโต๊ะไม่เป็น และไม่เห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial