AIS ผนึก VMware ร่วมยกระดับบริการคลาวด์โซลูชัน

AIS Business และ VMware(วีเอ็มแวร์) เดินหน้าประกาศความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อตกลงใหม่ที่ร่วมกันทำงานเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีกว่าด้วยคลาวด์โซลูชันที่ถูกยกระดับและพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการแบบ Personalized ของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ด้วยการนำเทคโนโลยี Multi-cloud ของ VMWare มาสร้างระบบนิเวศของคลาวด์ให้มีความสมบูรณ์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการให้บริการคลาวด์โซลูชันของไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการนำโครงข่ายดิจิทัลอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึงโซลูชันคลาวด์ของ VMware ที่จะมาช่วยผลักดันการทำงานของภาคธุรกิจ SME หรือแม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีศักยภาพที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ที่จะมีความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศอีกด้วย

นายเอกภาวิน สุขอนันต์ Country Manager, Thailand, VMware กล่าวว่า AIS ถือเป็นพาร์ทเนอร์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ VMware โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาเรายังคงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศไทยด้วยความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร ผ่านการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ VMware ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และโครงข่าย 5G ที่แข็งแกร่งจาก AIS ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการแพลตฟอร์มคลาวด์แบบ Multi-cloud ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการไทย

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับ VMware ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งการทำงานในฐานะผู้นำด้านโซลูชันคลาวด์ที่มีความพร้อมและตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เพราะเชื่อว่าโซลูชันคลาวด์ เป็นเสาหลักสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่จะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพใหม่ๆ ในการทำดิจิทัลทรานฟอร์มเมชันภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รวมถึงยังช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขัน และบริบทใหม่ๆ ของโลกได้อย่างทันท่วงที