Thursday, May 19, 2022
Tags ประพิศ จันทร์มา

Tag: ประพิศ จันทร์มา

‘ประพิศ’ สั่งโครงการชลประทาน หมุนเวียนน้ำในพื้นที่ให้ทั่วถึง พบทำนาเกินแผน 1.27 ล้านไร่

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีการทำนาปรัง 2564/65 จำนวน 6.52 ล้านไร่ หรือ 101.70% ของแผนทำนาปลูกข้าวทั่วประเทศที่ 6.41 ล้านไร่ ส่วนลุ่มเจ้าพระยา มีการทำนาแล้ว 4.08 ล้านไร่ หรือ 144.9% จากแผนที่กำหนดไว้ 2.81...

กรมชลฯ เดินหน้าจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน(เดิม) กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โขง-ชี-มูล มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อสร้างเป็นฝายคอนกรีตพร้อมประตูระบายน้ำ 14 บาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 (บ้านกอก) ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์...

อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมบรรยาย “น้ำและการบริหารจัดการ หัวใจสำคัญในการพัฒนาเกษตร”

ผู้สื่ิอข่าวรายงานว่า​ วันนี้ (28 ม.ค.65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “น้ำและการบริหารจัดการ หัวใจสำคัญในการพัฒนาเกษตร” ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 ของสถาบันเกษตราธิการ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

กรมชลฯ ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ THA 2022

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2022 ในหัวข้อ “การมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19” (THA 2022 International Conference on Moving Towards a...

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำปี 65 สร้างความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมจ้างงานเกษตรกร 7.5 หมื่นคน

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามงบประมาณ ปี 65 มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน พร้อมจ้างงานเกษตรกร 7.5 หมื่นคน สร้างรายได้สูงสุด 8.7 หมื่นบาท/ราย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปี 2565...

กรมชลฯ เดินหน้าจ้างแรงงานช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 กว่า 2 หมื่นคน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ด้วยการจัดจ้างแรงงานทั่วทุกภาคของประเทศ...

ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีฯ สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวจ.น่าน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน เป็นโครงการที่กรมชลประทาน ได้สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยให้พิจารณาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี...

กรมชลฯ คุมเข้มแผนปลูกข้าวนาปรังปี 65 เตรียมจัดสรรน้ำให้เพียงพอตลอดแล้งนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (7 ม.ค. 65) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 57,117 ล้าน ลบ.ม. (75% ของความจุอ่างฯรวมกัน) เป็นน้ำใช้การได้ 33,187 ล้าน ลบ.ม. (64% ของความจุอ่างฯรวมกัน) เฉพาะ...

กรมชลฯ สั่งบริหารน้ำเขื่อนให้เพียงพอ รองรับความต้องการช่วงหน้าแล้ง

กรมชลประทานเผยผลการทำนาปรังครั้งที่ 1 ลุ่มเจ้าพระยาเพาะปลูกแล้วกว่า 2 ล้านไร่ เน้นบริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้เพียงพอกับทุกกิจกรรม สำรองไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เมื่อ 26 ธ.ค.2564 ผลการทำนาปรังปี 2564/65 ในพื้นที่เขตชลประทาน มีการทำนาปรังแล้ว 3.01...

กรมชลฯ เดินหน้าบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำ (การผันน้ำทางทิศตะวันออก) กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา ประพิศ...
- Advertisment -

Most Read

CPF ชูอาหารแห่งทศวรรษหน้า หนุนแนวคิดบริโภคยั่งยืน ในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดพื้นที่กว่า 250 ตร.ม. โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจอาหารของโลก ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 ภายใต้แนวคิด “FOOD FOR...

ออมสิน ช่วยให้เป็นเจ้าของบ้านหลังแรก ได้ง่ายๆ ด้วย สินเชื่อ First Life First Home

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการสินเชื่อ โครงการ “First Life First Home” สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก วัตถุประสงค์ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก (ตรวจสอบจากเครดิตบูโร ทั้งกรณีผู้กู้หลัก และ/หรือผู้กู้ร่วม)วงเงินให้กู้สินเชื่อเคหะสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

CPF ผนึก GUNKUL และ CPP พัฒนาอาหาร-เครื่องดื่มจากสารสกัดกัญชง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)​...

บัวขาว พาทีมคิกบ็อกซิ่งไทย ขอบคุณ “ภูริต ภิรมย์ภักดี” สนับสนุนการเก็บตัว จนกวาด 12 เหรียญซีเกมส์ เวียดนาม

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า “บัวขาว” ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ ผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ นำทัพนักกีฬา เข้าขอบคุณ คุณภูริต ภิรมย์ภักดี ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย สร้างประวัติศาสตร์คว้า 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงินและ 6 เหรียญทองแดง เป็นเหรียญทองแรกในกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทย...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial