Wednesday, March 22, 2023
Tags กรมชลประทาน

Tag: กรมชลประทาน

กรมชลฯ เตือน 11 จังหวัด สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น ส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์น้ำวานนี้ (31 สิงหาคม 2565) เวลา 06.00 น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,846...

กรมชลฯ เฝ้าระวัง ระดับน้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ที่บริเวณท้ายเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำท่าเพิ่มมากขึ้น กรมชลประทานได้ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 561 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนในอัตรา...

กรมชลฯ เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง หลังระดับน้ำเขื่อนจีนสูงขึ้นต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2565 เรื่อง “แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น” เนื่องจากระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 1.25 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม...

กรมชลฯ แถลงผลจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 เดินหน้าต่อพร้อมรับมือฤดูฝนปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมชลประทาน จัดแถลงผลงาน “สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65  และเตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565” หลังการจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 13 มาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว โดยมีนายประพิศ...

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือพายุไซโคลน 7-9 พ.ค. 65 นี้

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ในช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14-17 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และเน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม โดยให้พิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

กรมชลฯ รับมือพายุฤดูร้อนประเทศไทยตอนบน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” มีผลกระทบถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (1 พ.ค. 65) ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง...

กรมชลฯ พร้อมบริหารน้ำเป็นระบบ รับมือฤดูฝน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ(กทม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง...

กรมชลฯ เดินหน้าจ้างงานทั่วประเทศ ยอดทะลุ 3.6 หมื่นคน ชวนเกษตรกรเข้าร่วม สร้างรายได้ช่วงแล้ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ...

กรมชลฯ เร่งเดินหน้าโครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวลพบุรี

แม่น้ำบางขาม แม่น้ำสายสำคัญด้านชลประทาน และเป็นทางระบายน้ำสายหลักของแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดระยะทาง 55 กม. แม่น้ำสายนี้ ยังได้ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านที่อาศัยระยะทางที่ไหลผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมือง ของจังหวัดลพบุรี

กรมชลฯ เร่งช่วยเกษตรกรฝ่าภัยแล้งและโควิด กับ “โครงการจ้างแรงงานชลประทาน”

กรมชลประทาน ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เดินหน้าสานต่อนโยบายจ้างงานเกษตรกรต่อเนื่องในปี 2565 ในโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในช่วงหน้าฤดูแล้ง และสถานการณ์การโควิด จนทำให้ต้องว่างเว้นจากเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าหลักเกณฑ์จ้างงาน ได้แก่ เกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร, เกษตรกรในพื้นที่, สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ และประชาชน -ผู้ใช้แรงงานทั่วไป
- Advertisment -

Most Read

ซีพี-เมจิ คว้ารางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุด” จากเวที Influential Brands ประเทศสิงคโปร์

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล "สุดยอดแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุดแห่งปี (Top Influential Brands)" ครองใจผู้บริโภคมากที่สุดในกลุ่ม liquid milk จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำแบรนด์อันดับ 1 ผู้นำตลาดนมและผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์...

พนง.จิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีเพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กว่า 100 คน ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และส่งมอบกำลังสนับสนุนการทำงานและความตั้งใจของ ครูเชาว์-เชาวลิต สาดสมัย ครูอาสาและทีมงานที่ดูแล เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการใน 12 ชุมชนบริเวณสะพานพระราม 8 โดยเมื่อเร็วๆ นี้...

‘เจน–ณพรรฐ์ศมน ถนอมธรรม’ คนรุ่นใหม่ใจรักธุรกิจ ทิ้งงานประจำมาเปิดแฟรนไชส์ สู่เจ้าของ “ร้านห้าดาว” เดินหน้าขยายความสำเร็จใน 8 สาขา

จากมนุษย์เงินเดือนที่ค้นหาตัวเอง จนพบว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้ ‘เจน – ณพรรฐ์ศมน ถนอมธรรม’ ตัดสินใจทิ้งงานประจำ มาจับธุรกิจแฟรนไชส์ แม้ต้องล้มความฝันในช่วงแรก แต่ด้วยแรงผลักดันจากแม่ ทำให้เธอกลายเป็นเจ้าของ “แฟรนไชส์ห้าดาวสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ในวัย 26 ปี ซึ่งกลายเป็นสาขาต้นแบบให้กับสาขาอื่นๆในปัจจุบัน และวันนี้พูดได้เต็มปากว่า ทุกวันคือวันหยุดสำหรับเธอ

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023” ปีที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 ประเภทอุตสาหกรรมประกันชีวิต” รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลสูงสุดในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial