วันศุกร์, กันยายน 17, 2021
แท็ก กรมชลประทาน

Tag: กรมชลประทาน

กรมชลประทาน กับแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชลประทาน และเกษตรกร บิ๊กเกรียน ตามติดภารกิจของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำช่วงเริ่มต้นฤดูปลูกข้าวที่จะเริ่มประมาณเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม ภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ชลประทาน คือ ต้องบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ด้วยการลงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุย และให้ข้อมูลกับชาวบ้านในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ...

ชป. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำชลประทานและธรรมชาติ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินหน้าปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน...

ชป. วอนชาวนางดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง หลังฝนตกน้อยลง

กรมชลประทาน ประสานหลายหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง หลังการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้งเดินหน้าบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม(RULE CURVE) ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ซึ่งปัจจุบัน(17 ส.ค. 64) เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา...

กรมชลฯ เดินหน้าเก็บน้ำก่อนฝนหมด เน้นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรมชลประทาน เน้นบริหารจัดการน้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด ก่อนจะหมดฤดูฝน พร้อมช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกจนกว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนภาคใต้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ปัจจุบัน ( 16 ส.ค. 64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น...

กรมชลประทาน จัดจราจรน้ำเตรียมรับน้ำหลาก ลดผลกระทบประชาชน

ขานรับนโยบายกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ลดผลกระทบด้านท้ายน้ำให้กับประชาชนให้มากที่สุด ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเป็นประธาน ว่า ปัจจุบัน (13 ส.ค. 64) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ...

ชป. แก้ภัยแล้งคลองจรเข้สามพัน เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) และ โครงการปรับปรุงฝายคลองระบายน้ำจรเข้สามพัน จ.สุพรรณบุรี  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณปลายคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ที่รับและใช้น้ำต้นทุนจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองมะขามเฒ่า แต่เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วงที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ ประกอบกับสภาพคลองที่มีระยะทางค่อนข้างยาว รวมไปถึงมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่ง ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ...

กรมชลประทาน เร่งส่งมอบความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานของกรมชลประทานในส่วนภูมิภาค มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งมอบ Face...

กรมชลประทาน เดินหน้าเก็บกักน้ำให้มากที่สุด ก่อนหมดหน้าฝน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ปัจจุบัน ( 9 ส.ค. 64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 38,272 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 14,343 ล้าน ลบ.ม....

กรมชลฯ ขอความร่วมมือชาวนา งดทำนาต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว

กรมชลประทาน เผยทั่วประเทศปลูกข้าวแล้ว 12.72 ล้านไร่ คิดเป็น 76% ของแผน ขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตลุ่มเจ้าพระยางดทำนาต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว เหตุปริมาณน้ำต้นทุนมีจำกัด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนยังมีน้อย จึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาต่อเนื่อง เพราะยังไม่มั่นใจว่าฝนที่ตกจะไหลลงเขื่อนหรือไม่...

กรมชลฯ ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง แก้ท่วม-แล้ง สุโขทัยอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมแถลงข่าวชี้แจง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของผลการศึกษาโครงการฯ แนวทางรับมืออุทกภัย รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ของจังหวัดสุโขทัย พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง...
- Advertisment -

Most Read

SF ผู้นำโลจิสติกส์ระดับโลก เข้าถือหุ้นใหญ่ใน Kerry Logistics Network ดัน KEX โตแบบก้าวกระโดด

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ตามที่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย Flourish Harmony Holdings Co., Ltd. บริษัทในเครือของ S.F. Holding Co.,...

มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี มอบทุนเรียนแพทย์ ม.นวมินทราธิราช

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โดย คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และ คุณจุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี กรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล...

ซีพีเอฟ ปลื้ม รับถ้วยพระราชทาน รางวัลระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ปี64

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานประกอบกิจการขนาดกลางที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564 (Thailand Labour Management...

โออาร์ เปิด พีทีที สเตชั่น รูปแบบ Concept Station แห่งแรก ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างคุณค่าให้ชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการ  พีทีที สเตชั่น  และร้านคาเฟ่ อเมซอน บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด โดยมี นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial