โออาร์เปิดศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

โออาร์เปิดศูนย์รวมใจช่วยเหลือวิกฤตน้ำท่วมอุบลฯสนับสนุนงบและน้ำมันช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกก.ผจก.ใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือชุมชนและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จ.อุบลราชธานี 7 แห่ง และจ.ยโสธร 1 แห่ง เพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้ามาพักอาศัย ใช้ห้องน้ำ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเป็นจุดจัดเตรียมอาหารและสิ่งของเพื่อให้หน่วยงานราชการนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย

นอกจากนี้ ยังเป็นจุดตั้งเต็นท์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี และยังเป็นจุดให้บริการโลหิตด้วย

โออาร์ยังสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน จ.อุบลราชธานี นำไปจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยที่เข้ามาพักที่สถานีบริการน้ำมันฯ แต่ละแห่ง

และสนับสนุนน้ำมันให้กับเรือกู้ภัยและเรือของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งพนักงานคลังและชุมชนโดยรอบคลังน้ำมันอุบลราชธานีของ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาบรรจุและแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อีกด้วย