โออาร์ ผนึกหอการค้าฯ ขยายสิทธิพิเศษบัตร Blue Card สำหรับสมาชิก หวังกระตุ้นการใช้จ่าย ช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียน

นางสาวจิราพร  ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า โออาร์ ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก และเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ยินดีมอบสิทธิพิเศษ คะแนนสะสมบัตร Blue Card 2 เท่า ให้แก่สมาชิกของหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ หรือซื้อสินค้าที่ ร้านคาเฟ่อเมซอนครบ 20 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564 เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไป

นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในโครงการสิทธิพิเศษบัตร Blue Card กับโออาร์ จะช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าฯ มากยิ่งขึ้น และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ และคาดหวังให้เกิดการต่อยอดขยายผลไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศมีสมาชิกรวมกันกว่า 40,000 ราย จากสมาชิกทั้งหมดในเครือข่ายหอการค้าไทยเกือบ 1 แสนราย ที่ผ่านมา ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่าน Mobile Application “TCC Connect” ซึ่งสมาชิกสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งใช้แสดงตนการเป็นสมาชิก เพื่อนำไปรับสิทธิประโยชน์ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษจากการซื้อสินค้า และการใช้บริการ เช่น ของฝาก ของที่ระลึก ร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก ฯลฯ จากผู้ประกอบการในเครือข่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 7,000 ร้านค้า และคาดว่าจะมีจำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำหรับ บัตร Blue Card เป็นบัตรสะสมคะแนนสำหรับสมาชิกเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของ PTT Station ร้านคาเฟ่อเมซอน และร้านค้าในเครือของ โออาร์ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกเพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการครั้งถัดไป อีกทั้งยังสามารถรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่มอบให้เฉพาะสมาชิกเป็นรายบุคคล ตามความต้องการและความสนใจ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแต่ละรายได้อย่างตรงใจ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกว่า 6 ล้านราย