โออาร์จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์ล้ำล้านตัวคืนท้องทะเล

โออาร์ ร่วมกับ ปตท. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 ล้านตัว คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ท้องทะเลไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ โออาร์ ร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา ประจำปี 2562” บริเวณชายหาดหน้าวัดแหลมฉบังเก่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และนายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก โออาร์ โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลไทย

นายชัยยศ เปิดเผยว่า โออาร์ และ ปตท. ร่วมกับชุมชน 12 แห่ง กลุ่มประมง สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ชลบุรี จัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของทะเลไทย

โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่รอบคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชาที่ถือเป็นสถานปฏิบัติการคลังปิโตรเลียมและท่าเรือของกลุ่ม ปตท.

#โออาร์ #ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำกลับสู่ทะเลไทย
#มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคุ่ดูแลชุมชน