โลตัส จับมือ พม. ช่วยเหลือ SME ทั่วประเทศผ่านโครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ”

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท โลตัส เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SME ในปีนี้ บริษัทจึงจัดทำ โครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ” ต่อยอดจากการครบรอบ 1 ปีที่งดแจกถุงพลาสติก โดยผนวกโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง “ถุงคืนชีพ” เข้ากับโครงการเพื่อสังคม และนำรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายถุงคืนชีพมอบให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบ 77 รายทั่วประเทศ ด้วยการมอบเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพสำหรับจำหน่ายอาหาร และเงินทุน รวมมูลค่าทุนละ 30,000 บาท หรือรวมทั้งหมด 2,310,000 บาท และร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับผู้ประกอบการ เป็นการมอบทุนตั้งต้น และองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อใช้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบให้มีรายได้ที่ยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมาโลตัสได้นำรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพ หรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำมอบเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมะเร็ง 8 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นเงินกว่า 9.2 ล้านบาท 

ที่ผ่านมา โลตัสยังได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร ในช่วงโควิด-19 มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Food Paradise เปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฟรีเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย, โครงการตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการ OTOP Select รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนกว่า 300 ราย นำสินค้ามาวางจำหน่ายบริเวณด้านหน้าสาขาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, โครงการตลาดสุขใจวัยเก๋า เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุนอกระบบ มาจำหน่ายสินค้าในห้าง โลตัส  และ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร สนับสนุนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตรและสาธารณูปโภคให้เป็นเวลา 3 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ เป็นต้น

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พม. มีความมุ่งมั่นที่จะมอบของขวัญให้กับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง กล่าวคือ  เด็ก  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรี  และแม่เลี้ยงเดี่ยว ผนวกกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงฯจึงได้มีการเร่งมอบหมายให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,000 รายทั่วประเทศ และคัดคนที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพจังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน มารับทุนสร้างอาชีพจากโลตัส จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในวันนี้ โดยโลตัสจะสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพพร้อมเงินทุนแก่ประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ เพื่อเติมศักยภาพในการประกอบอาชีพเราจะมีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การเงิน การประกอบอาชีพด้านอาหาร ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ให้สามารถหารายได้ที่ยั่งยืนต่อไป”