แม็คโคร จับมือ ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรออนไลน์ สอนธุรกิจอาหารครบวงจรให้นศ. สร้างอาชีพสู้วิกฤตว่างงาน

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี หรือ MHA ภายใต้บริษัท สยามแม็คโคร เห็นความสำคัญของการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้คนไทย จึงได้ขยายทักษะวิชาชีพธุรกิจอาหารสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยล่าสุดจับมือคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร สร้างหลักสูตรออนไลน์สอนธุรกิจอาหารครบวงจรให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ปีที่ 2-4 ในชั่วโมงกิจกรรม พร้อมออกวุฒิบัตรการันตีมีวิชาชีพติดตัว

ที่ผ่านมาแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมีได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง และนำมาถ่ายทอดผ่านทางเว็ปไซต์ www.makrohorecaacademy.com รวมถึงโซเชี่ยวมีเดียอย่าง Facebook และ YouTube และความร่วมมือล่าสุดนี้กับ ม.เกษตรฯ เป็นการเชื่อมโยงให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และการบริหารจัดการธุรกิจอาหารในเชิงวิชาชีพ เป็นทักษะติดตัวที่นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่มีตัวเลขคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

นอกจากนี้เรายังวางแผนความร่วมมือให้เกิดความต่อเนื่องไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการขยายขอบเขตการศึกษาทักษะความรู้เชิงวิชาชีพไปยังกลุ่มเรียนที่เป็นบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

 รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ (ซ้าย) และศิริพร เดชสิงห์ (ขวา)

รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจบริการอาหารร่วมกับแม็คโคร เป็นข้อตกลงกำหนดไว้ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ชั้นปี 2-4 เลือกเรียนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่กำหนดและรับรองผลการอบรมโดยการวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน พร้อมมอบวุฒิบัตร

สำหรับหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวประกอบด้วย 17 องค์ความรู้ แบ่งเป็นหมวดการตลาด 3 คอร์ส หมวดการบริหารการเงินและต้นทุน 6 คอร์ส หมวดการพัฒนาเมนู 4 คอร์ส หมวดการจัดการภายในร้าน 4 คอร์ส สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหาร และผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมเชฟประเทศไทย อาทิ เชฟวิลแมน ลีออง ประธานไทยแลนด์ คัลลินารี อคาเดมีและสมาคมเชฟโลก, อาจารย์ต่าย-พรชัย นิตย์เมธาวงศ์ จากเพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร, เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ เชฟกะทะเหล็กแห่งประเทศไทย และ อาจารย์โบว์-มธุรส วงศ์ประดู่ เป็นต้น

โครงการนี้จึงเป็นโครงการเพื่อสร้างทางเลือก และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษา ที่จะจบการศึกษาออกไปให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพในยุค new normal