เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023” ปีที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 ประเภทอุตสาหกรรมประกันชีวิต” รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลสูงสุดในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว จากพิธีมอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จและสะท้อนให้เห็นถึงการมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและยอดเยี่ยม งานจัดขึ้น ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

โดยเมืองไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลเกียรติยศ THAILAND TOP COMPANY AWARDS มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิ พิจารณารางวัล โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ส่งผลให้เมืองไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับองค์กร ที่สามารถสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคตได้