เมืองพัทยา ติดประกาศห้ามใช้อาคารบ้านสุขาวดี หลังเสียหายจากเพลิงไหม้

พร้อมประสานโยธาธิการจังหวัดตรวจสอบโครงสร้างแล้ว

กรณี เกิดเพลิงไหม้ อาคารพุทธบารมี บ้านสุขาวดี เลขที่ 228 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

มูลค่าความเสียหายของอาคาร คาดประมาณ 200 ล้านบาท ขณะที่ทรัพย์สินภายในจำนวนมากนั้นยังไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่​ 2 กรกฎาคม​ พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่สำนักบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา ต้องฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีก

ต่อมา​ ช่วงบ่าย นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว นายตรวจเขต สำนักการช่างเมืองพัทยา นำประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เขตเพลิงไหม้อาคาร (บ้านสุขาวดี) ไปติดไว้ด้านหน้าอาคาร

ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณบ้านสุขาวดี บ้านเลขที่ 228 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว (ห้องใต้ดิน) ขนาด 65.50×100 เมตร จำนวน 1 หลัง

อาคารดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้​ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 56และมาตรา 57

ห้ามผู้ใดกระทำการในเขตเพลิงไหม้และบริเวณติดต่อกันภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิด ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และประกาศคำสั่งแบบ ค.23 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 46 วรรคหนึ่ง กรณีอาคารมีสภาพหรือดารใข้ที่เป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย