เปิดวิสัยทัศน์ 2023 ของเอไอเอส


CEO AIS ประกาศก้าวสู่การเป็นผู้นำบทใหม่ตัวจริง สร้างเศรษฐกิจแบบเติบโตร่วมกัน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอัจฉริยะ, เดินหน้าขยายความร่วมมือแบบข้ามอุตสาหกรรม และการพัฒนาศักยภาพคนไทย

พร้อมพิสูจน์ให้เห็นความสามารถที่จะก้าวข้ามทุกความท้าทาย เพื่อดำเนินตามแนวทางการดำเนินงานของ AIS ภายใต้วิสัยทัศน์ Cognitive Tech