เตรียมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช ส.ค.63

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก และความศรัทธาของสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนที่มีต่อพระพุทธชินราช  ทั้งนี้ เดิมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในความดูแลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ใช้พื้นที่ของพระวิหารพระพุทธชินสีห์และพระวิหารพระศรีศาสดาเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ต่อมากรมศิลปากรได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช เปิดให้ประชาชนเข้าชมมานานถึง 53 ปี จนถึงปี 2557 จึงก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในเดือนสิงหาคมปีนี้

ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ ประกอบด้วย วัตถุแห่งศรัทธาที่พระมหากษัตริย์ พระราชทานแด่พระพุทธชินราช เช่น ต้นไม้ทองตันไม้เงิน พัดรัตนาภรณ์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2501 ต้นไม้ทองต้นไม้เงินของที่พระมหากษัตริย์เครื่องแก้ว เจียระไน เครื่องตามประทีป ประวัติศาสตร์โบราณคดีพิษณุโลก จัดแสดงเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองพิษณุโลกและพระพุทธชินราช การเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธชินราชของพระมหากษัตริย์ พุทธบูชาราชรัตนาภรณ์จัดแสดงสังวาลประดับองค์พระพุทธชินราช และสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ล้ำค่า ซึ่งพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช และความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธชินราชของพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงโบราณวัตถุอื่นๆ ที่ขุดค้นได้ในเขตจังหวัดพิษณุโลกด้วย