เชสเตอร์ เดินหน้า”ปันรัก ปันน้ำใจ” ปีที่ 8 วัดป่าเจริญราช

รายงานข่าวจาก บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เปิดเผยว่า ผู้บริหารของบริษัท นำโดย นางรุ่งทิพย์ พรหมชาติ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวสิริญชา จันทรคำ ผู้จัดการทั่วไป (การตลาด) และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ปีที่ 8 ที่วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นางรุ่งทิพย์ เปิดเผยว่า เชสเตอร์ฟู้ด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้กับผู้บริหารและพนักงาน ด้วยการร่วมทำความดีในกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

โดยล่าสุด ได้นำผู้บริหารและพนักงานไปช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน โดยมีเป้าหมาย สืบสานหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งนำเงินบริจาคจากลูกค้าที่ผ่านกล่องรับบริจาคในร้านเชสเตอร์กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ร่วมสมทบทุนจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อถวายวัด สำหรับพระสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เชสเตอร์ฟู้ดส์ ดำเนินโครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” เน้นการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับมูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมด้วยการกำหนดนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประเทศ