สิงห์อาสา ร่วมกับ หน่วยซีล เปิดหลักสูตร “กู้ภัยทางน้ำ” พร้อมรับมืออุบัติภัยทางน้ำ

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองเรือยุทธการ จัดอบรม “หลักสูตรกู้ภัยทางน้ำ ทางทะเลและการดำน้ำกู้ภัย” ให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่เป็นการอบรมประจำปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้จัดอบรมให้แก่กู้ภัย 11 จังหวัด จากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย. 63 ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยในงานมี พลตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และคุณอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

โครงการอบรม “หลักสูตรกู้ภัยทางน้ำ ทางทะเลและการดำน้ำกู้ภัย” เป็นโครงการที่สิงห์อาสา ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือ “หน่วยซีล” หน่วยรบพิเศษจู่โจมใต้น้ำ ที่มีทักษะในการปฏิบัติการได้ทั้งบนผิวน้ำ ใต้น้ำ บนบกและทางอากาศ และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในภารกิจระดับโลกในการช่วยเหลือ 13 หมูป่าติดถ้ำหลวง ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยในโครงการได้จัดหลักสูตรการอบรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบรรดาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศ รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมรุนแรง หรือน้ำป่าไหลหลากอันเกิดจากฝนตกอย่างหนักจากพายุ หรืออุบัติเหตุทางน้ำ เช่น เรือล่มในแม่น้ำหรือในทะเล ที่มักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเสมอ

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น อาทิ หลักความปลอดภัยในน้ำ สาเหตุและอันตรายในน้ำ การใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยทางน้ำ หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น หลักสูตรการกู้ภัยทางทะเล และการฝึกภาคปฏิบัติดำน้ำในสระน้ำและในทะเล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บรรดาอาสาสมัครกู้ภัยที่เข้ารับการอบรม มีทักษะในการปฎิบัติงานกู้ภัยที่ถูกต้อง ปลอดภัยสูงสุดตามหลักมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานกู้ภัยทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฝึกดำน้ำที่หอดำน้ำของหน่วยซีลโดยเฉพาะ นับเป็นบุคคลภายนอกกลุ่มแรกที่ได้ฝึกดำน้ำที่หอดังกล่าว ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของหอดำน้ำที่ได้มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในอาเซียน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม บรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ จะนำเอาทักษะความรู้ความสามารถในการกู้ภัยฯ ดังกล่าว ไปต่อยอดสอนให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการ “สิงห์อาสาจ้างงานสร้างอาชีพ” เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค ผ่านการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยดูแลท้องถิ่นตนเองในอนาคตต่อไป