สิงห์อาสาสร้างอาชีพ เปิดสอนฟรี “เครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร” เรียนจบทำขายได้เลย

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้เปิดอบรมหลักสูตรที่สอง “เครื่องดื่ม ร้อน-เย็นเต็มสูตร” ครั้งที่ 1 โดยมี นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน จากหลากหลายอาชีพ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.กรุงเทพ

นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทั้งบุคคลากรทางการแพทย์, ผู้ป่วย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนงบประมาณ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ จนถึงการจ้างงาน สร้างอาชีพอย่างในโครงการนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมหลักสูตรเครื่องดื่มร้อน-เย็น ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ดูแลครอบครัว โดยได้ใช้ศักยภาพหน่วยงานภายในของบริษัทฯอย่างเต็มที่ทั้งบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, ทีมบาริสต้าจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย, ทีม R&D จากร้านฟาร์มดีไซน์, ทีมอาจารย์จาก มทร.กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมถ่ายทอดสูตรการทำเครื่องดื่มยอดนิยมทั้งร้อน-เย็น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดนำหลักสูตรที่ได้ฝึกอบรมและเคล็ดลับการค้าขายไปประกอบอาชีพได้ทันที

สำหรับโครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพในกลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร หลักสูตร 10 เมนูยอดนิยมอร่อยง่ายๆ ครั้งที่ 1 ได้เปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่16 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหาร Food Innovation Center จ.ปทุมธานี ทั้งนี้หลักสูตรเครื่องดื่มร้อน-เย็น เต็มสูตร ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิ.ย. 63 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

นอกจากการอบรมทักษะวิชาชีพทางด้านอาหารแล้ว โครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” ยังมีคอร์สการอบรมกลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านงานช่างและกลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านการเกษตร ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้นำทักษะความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนที่มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน หากนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เป็นมูลค่าการช่วยเหลือรวมกว่า 200 ล้านบาท