วัดหลวงพ่อโสธร แจ้งปิดให้สักการะหลวงพ่อโสธร 19-31 มี.ค.

วัด โสธรวรารามวรวิหาร เมืองแปดริ้ว ประกาศงดเข้าสักการะหลวงพ่อโสธร

พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีบัญชางดการเข้าสักการะหลวงพ่อโสธร ตั้งแต่วันที่ 19 – 31 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ งดจัดงานอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ(งานกลางเดือน 5) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด และโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส