รู้เก็บรู้ออม : 5 เทคนิคบริหารเงินให้งอกเงย

วิกฤติโควิด-19 อาจยังอยู่กับเราอีกนาน…ระหว่างที่ต้องกักตัวนี้ ก็ขอให้พวกเรากักเก็บดูแลเงินในกระเป๋ากันให้ดี และหาทางทำให้งอกเงย วันนี้ “คุณนายพารวย” ที่อยู่ระหว่างการกักใจ แต่ไม่กักเก็บความรู้ ได้เข้าไปเสาะแสวงหาข้อมูล ช่องทางบริหารเงินให้งอกเงยในเว็บไซต์ www.setinvestnow.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบเทคนิคบริหารเงินที่รวบรวม โดย “ณัฐ เลิศมงคล” CFP® นักวางแผนการเงิน จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เขาบอกว่า เมื่อพูดถึงการบริหารเงิน ผู้คนมักคิดว่าเป็นเรื่องของคนรวย เป็นเรื่องของพนักงานบริษัท หรือผู้ที่มีรายได้สม่ำเสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การบริหารเงินเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารเงินเช่นกัน พร้อมแนะ 5 เทคนิคบริหารเงินให้งอกเงย ว่าจะช่วยลดหนี้ เพิ่มเงินออม และมีเงินเหลือไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชีวิตตัวเองและครอบครัวได้

เทคนิคที่ 1 การจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจำ ทุกคนลงมือทำได้ทันที เพียงมีกระดาษหนึ่งแผ่น ปากกาหนึ่งด้าม จากนั้นให้พกกระดาษแผ่นนี้นำติดตัวไปทุกที่ เมื่อมีการใช้จ่ายก็หยิบขึ้นมาจดบันทึก หรือถ้าต้องการความสะดวกกว่านี้ ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการบันทึกรายรับรายจ่ายลงมือถือ เช่น แอปฯ Happy Money ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ช่วยบันทึกค่าใช้จ่าย บริหารจัดการเงิน สร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายของชีวิต ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน จะสามารถติดตามการใช้เงินได้ตลอด และหากพบว่ามีการใช้เงินไปกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษ ก็จะรู้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ทันที

เทคนิคที่ 2 จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ทบทวนรายรับรายจ่ายเป็นประจำ เช่น เดือนละหนึ่งครั้ง หากพบว่ารายจ่ายใดมากเกินความจำเป็น ก็ลองตั้งเป้าหมายเพื่อคุมค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเงินเป็นหมวดหมู่ เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่าสังสรรค์ เพื่อให้คุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น และรู้ตัวว่ากำลังจับจ่ายไปกับเรื่องใดมากเกินควร

เทคนิคที่ 3 หาช่องทางเพิ่มหรือชดเชยรายได้ เพราะรายรับส่วนใหญ่มักมีเพียง 1 รายการ คือ เงินเดือน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ถูกลดเงินเดือน ตกงาน หรือเจ็บป่วย ทางออก คือ มองหาช่องทางหารายได้เสริม ที่สำคัญควรป้องกันการสูญเสียรายได้จากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย ผ่านการทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุด้วย

เทคนิคที่ 4 ให้เงินทำงานผ่านการลงทุน อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มรายได้ คือ นำเงินออมไปลงทุน ซึ่งมีหลากหลาย เช่น หุ้น กองทุนรวม ทองคำ โดยก่อนลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเลือกลงทุนกับสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับสไตล์ เป้าหมายและความเสี่ยงของตัวเอง

เทคนิคที่ 5 จัดระเบียบหนี้สินให้เป็นระบบ ผู้ที่มีหนี้สินและกำลังผ่อนจ่าย ยิ่งต้องจดบันทึกรายรับรายจ่าย จากนั้นก็จัดการลดรายจ่ายแล้วนำเงินไปจ่ายหนี้เพิ่มเพื่อให้หนี้หมดเร็วขึ้น หรือนำไปออมเพื่อใช้เป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน เมื่อเวลาผ่านไป หนี้ลดและหมดไป ก็จะได้โฟกัสมาที่การออมและการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงนั่นเอง

ยืนยันว่า 5 เทคนิคง่ายๆนี้ไม่ว่าจะมีรายได้อยู่ในระดับใด หากทำตามทุกขั้นตอนรับรองมีเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอไปตลอดชีวิต!!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้..ลงทุนสู่ความมั่งคั่ง โดยคุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ