รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน : ข้อควรรู้ก่อนลงทุนแบบ DCA (1)

สัปดาห์นี้ “คุณนายพารวย” ยังคงอยู่กับการออมและการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Averaging) ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์แบบสม่ำเสมอด้วย “จำนวนเงินที่เท่าๆ กัน” โดยกำหนด “ความถี่” และ “ระยะเวลา” ที่ลงทุน ซึ่งจะทำให้ได้ “ราคาต้นทุนแบบถัวเฉลี่ย”

ซึ่งจากสถิติพบว่าการลงทุนแบบ DCA มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แม้ว่าจะไม่ได้กำไรสูงสุด แต่ก็ไม่ขาดทุนหนักๆ ที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากๆ เช่น การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมหุ้น

การลงทุนแบบ DCA มีทั้งการลงทุนในหุ้นรายตัวโดยตรง หรือจะลงทุน DCA กับกองทุนรวมต่างๆ ซึ่งมีทั้งกองทุนรวมหุ้นหรือกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือแม้แต่การลงทุน “ออมทอง” แบบ DCA

ปัจจุบันการลงทุนแบบ DCA ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งการลงทุนแบบ DCA เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง แต่อาจยังไม่มีความรู้มากพอ และไม่มีเวลาติดตามราคาหุ้น โดยสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มาก

ในเว็บไซต์ www.set.or.th หน้า “ห้องเรียนนักลงทุน” ในหัวข้อ “ออมสม่ำเสมอ” จะมีข้อมูลที่ได้แนะนำให้สำรวจตัวเองก่อนว่า เราเหมาะกับการลงทุนด้วยวิธี DCA นี้จริงๆหรือไม่

ก่อนอื่นต้องดูว่า เรามีความสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือไม่ เพราะต้องกำหนดช่วงเวลาลงทุนไว้เป็นงวดๆ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส และต้องกำหนดเงินที่ใช้ลงทุนเป็นจำนวนคงที่เท่าๆกันในแต่ละงวด รวมทั้งต้องเป็นการลงทุนระยะยาว ที่สำคัญต้องมีวินัยในการลงทุน โดยไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะที่เกิดขึ้นในตลาด

นอกจากนี้ ยังมี “5 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนแบบ DCA” ที่จะบอกข้อดีข้อเสีย ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับนิสัยหรือไลฟ์สไตล์ของเรา

ข้อแรกคือ ระหว่างการลงทุน DCA ด้วยตนเองกับการลงทุน DCA แบบอัตโนมัติกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แบบไหนดีกว่ากัน

โดยหากเราลงทุน DCA ด้วยตนเอง มีโอกาสที่จะ “ถูกกระทบจากอารมณ์สูง” เช่น หากครบกำหนดวันที่ต้องซื้อหุ้น แต่ตอนนั้นตลาดอาจอยู่ในช่วงขาลง หรือราคาหุ้นลดลงเกินปกติ จนเกิดความกังวลว่าราคาอาจลงไปอีก หรือตลาดอยู่ในขาขึ้น จนทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นมากเกินไป อาจทำให้เราใช้อารมณ์ตัดสิน ไม่กล้าซื้อหุ้นหรือระงับการลงทุนชั่วคราวได้ หากใจไม่แข็งและไม่มีวินัยมากพอ!!

แต่หากเปิดบัญชี “ออมหุ้น” แบบอัตโนมัติกับ บล. หรือลงทุน DCA ในกองทุนรวมกับ บลจ.ระบบจะตัดเงินในบัญชีเราไปลงทุนตามเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดยไม่สนใจว่าราคาตอนนั้นจะขึ้นหรือลง ซึ่งประโยชน์ของการลงทุน DCA แบบอัตโนมัติคือการตัดอารมณ์ส่วนตัวออกไปได้ ก็จะทำให้สร้างวินัยในการออมได้เป็นระบบและสม่ำเสมอ

ครั้งหน้ามาตามกันต่อว่าอีก 4 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนแบบ DCA มีอะไรบ้าง!!


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดยคุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ