รู้ยัง! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ทุกสถานี

รายงานข่าวจากบริษัท บีทีเอส ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ซื้อตั๋วโดยสารบีทีเอสได้ทุกสถานี  เพียงแค่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี แจ้งสถานีปลายทาง ก็จะได้ตั๋วโดยสารสำหรับเดินทาง

ทั้งนี้ ค่าโดยสาร จะหักจากเงินสวัสดิการเพื่อการเดินทางทุกประเภท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐมอบให้คนละ 500 บาท/เดือน

บีทีเอส สงวนสิทธิ์จำหน่ายบัตรโดยสาร ให้กับผู้เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

สำหรับเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ซื้อตั๋วโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบ สำหรับการเดินทางขาไป และขากลับ (วงเงินสวัสดิการ 500 บาท/เดือน)
  • ต้องมีเงินเพื่อการเดินทางในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขั้นต่ำ 16 บาท  เพื่อให้ออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุดได้
  • หากจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสำหรับค่าโดยสาร เจ้าหน้าที่จะออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุด 16 บาท ให้ และให้ไปจ่ายส่วนต่างด้วยเงินสด ที่สถานีปลายทาง
  • รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.0, 2.5 และ 4.0 ที่แจกในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น