‘มอร์แกน สแตนลีย์’ เลือกหุ้น TIPH เข้าดัชนี MSCI Global Small Cap

ดร. สมพร  สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH เปิดเผยว่า บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) ได้ประกาศนำหุ้น TIPH  เข้าสู่การคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap โดยมีผลหลังปิดตลาดฯ วันที่ 30 พ.ย. 2564

“ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่หุ้น TIPH ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การคำนวณ ดัชนี MSCI Global Small Cap จาก MSCI ในฐานะบริษัทผู้จัดทำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำระดับโลก และเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนในระดับสากล สะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องในการซื้อขาย (Liquidity)  การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และมูลค่าตลาด (Market Capitalization)  ของหุ้น TIPH ที่ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานการลงทุนสากล เมื่อบวกกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วของบริษัทฯ เชื่อว่าจะทำให้หุ้น TIPH เข้าไปอยู่ในความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของกองทุนที่อ้างอิงดัชนีหรือ Index Fund ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในภาพรวม”

ทั้งนี้ในแต่ละปี MSCI จะมีการคัดเลือกหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้าสู่การคำนวณในแต่ละดัชนี ที่ MSCI จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงหรือ Benchmark ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานของนักลงทุนในระดับสากล ซึ่งจะมีการประกาศปรับปรุงรายชื่อหุ้นที่อยู่ในการคำนวณของแต่ละดัชนีปีละ 2 ครั้ง (Semi-Annual Index Review)โดยจะมีผล ณ สิ้นเดือน พ.ค. และ พ.ย. ของทุกปี