พีทีที สเตชั่น ปรับแผนขายแอลกอฮอล์ล้างมือราคาทุน มีแบบขวด และถุง กระจายสินค้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

พีทีที สเตชั่น ปรับแผนการจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือราคาต้นทุน ในส่วนภูมิภาค

มีแบบขวด และถุง ให้เลือกซื้อ เพื่อกระจายสินค้าให้ผู้บริโภคเข้าถึง ได้หลากหลายพื้นที่มากขึ้น

หลีงจากที่พีทีที สเตชั่น ได้ซื้อแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือนี้มาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และนำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาต้นทุน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในทุกภาคของประเทศไทยสามารถหาซื้อแอลกอฮอล์ได้สะดวกมากขึ้น แต่เนื่องจาก พีทีที สเตชั่น สามารถซื้อแอลกอฮอล์ดังกล่าวได้ในจำนวนจำกัด จึงอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ

พีทีทีสเตชั่น

ล่าสุด ทางพีทีที สเตชั่น ได้ปรับแผนจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ โดยเพิ่มการจำหน่ายแบบถุง จากเดิมที่มีเป็นแบบขวดอย่างเดียว เพื่อกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้ที่ต้องการได้จำนวนมาก และหลายหลายพื้นที่ขึ้น

แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือชนิดน้ำ แบบขวด (1000 มล.) ราคาพิเศษขวดละ 110 บาท โดยสถานีบริการน้ำมันฯ ที่ร่วมรายการในปริมณฑล มีแห่งละ 80 ขวด ส่วนสถานีบริการน้ำมันฯ ที่ร่วมรายการในส่วนภูมิภาค มีแห่งละ 144 ขวด

แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือชนิดเจล แบบถุง (ถุงละ 500 มล.) ขายถุงละ 40 บาท โดยสถานีบริการน้ำมันฯ ที่ร่วมรายการในปริมณฑล มีแห่งละ 312 ถุง ส่วนสถานีบริการน้ำมันฯ ที่ร่วมรายการในภูมิภาค มีแห่งละ 168 ถุง

และกำหนดเงื่อนไขให้สามารถเลือกซื้อได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

รวมทั้ง จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 ขวด หรือ 1 คน ต่อ 1 ถุง เท่านั้น

ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มก่อนซื้อ รวมทั้งต้องใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างในการต่อแถวรอซื้ออย่างน้อย 1 เมตร

เริ่มจำหน่ายตั้ง 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด

กำหนดวัน และพื้นที่ในการจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ดังนี้
15 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี
22 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคใต้
24 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคตะวันออก
1 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคกลาง
4 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคเหนือ
6 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคตะวันตก

สอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในแต่ละภาครวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1365 Contact Center หรือ www.pttor.com