ทิพยประกันภัย ช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร มอบให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ส่งมอบสับปะรด จำนวน 2.5 ตัน ห้กับ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ โดยมี นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับมอบ

โดยบริษัท ทิพยประกันภัย ได้รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง ตาม “โครงการเกตรเป็นสุข” เพื่อเป็นการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรกร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อส่งต่อให้กับบุคคลากรทางแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ทั้งนี้ ทิพยประกันภัยขอส่งกำลังใจให้แก่ พี่น้องเกษตรกร แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมถึงประชาชนทุกๆท่านให้ปลอดภัย ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อย่างรวดเร็ว ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด