ทรีนีตี้ เตรียมเปิดจองซื้อ ‘หุ้นกู้ JMART’ 9-11 มี.ค.นี้

“ทรีนีตี้” เตรียมเปิดจองซื้อ “หุ้นกู้ JMART” เสนอขายประชาชนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20-4.60% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  คาดเปิดจองซื้อ 9-11 มี.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ JMART ครั้งที่ 1/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน (PO) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่  9-11 มีนาคม 2564  ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายกับสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มีผลบังคับใช้

หุ้นกู้ดังกล่าว มีจำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ ชุดที่ 1 มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2566 ชุดที่ 2  มีอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2567

สำหรับ หุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ“BBB-” แนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่  https://www.trinitythai.com/th/Service/Debenture/119 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร  02-343-9541