ซีพี ออลล์ สวนกระแสฝ่าวิกฤตปี 63 จ้างงานแล้ว 50,534 อัตรา

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตคนไทยและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้ซีพีออลล์ ต้องเร่งปรับตัวด้วยการลงทุนในธุรกิจออนไลน์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคนิวนอร์มอล

ซีพี ออลล์ มีนโยบายชัดเจนในการจ้างงานเพิ่มในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวและธุรกิจใหม่ของบริษัท เช่น All Online และ 7 Delivery รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้ามีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

โดยตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มได้รับสมัครงานและเกิดการจ้างในตำแหน่งต่างๆ แบ่งเป็นพนักงานประจำรายเดือน จำนวน 20,500 อัตรา และ พนักงานรายวันจำนวน 30,034 อัตรา รวมแล้ว 50,534 อัตรา เพื่อรองรับธุรกิจและช่วยบรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับคนไทย และ ซีพี ออลล์ ยังคงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://job.cpall.co.th หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02-071-1726, 1719