ซีพี ออลล์ จับมือ CONNEXT ED ดันโครงการ ‘ต้นกล้าไร้ถัง’ ผลิตเยาวชนรักษ์โลก

นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ผลักดันสร้างเยาวชนรักษ์โลก ปลูกฝังให้เยาวชนร่วมลดปริมาณขยะในโครงการ ‘ต้นกล้าไร้ถัง’

โดยโครงการที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะจาก 15 ตัน เหลือ 2 กิโลกรัมต่อเดือน ทำให้มีการต่อยอดโครงการนำร่องอีก 54 โรงเรียน

ความสำเร็จในโครงการต้นกล้าไร้ถังของรร.อนุบาลทับสะแก เกิดจากหลักการลด ละ เลิก สิ่งที่สามารถกลายมาเป็นขยะ อย่างเช่น หลอด จานกระดาษ แก้วน้ำแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งอาศัยการสร้างความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียน ให้เลิกขายและใช้ภาชนะที่สร้างขยะ นอกจากนี้ยังมีการซื้อแก้วน้ำส่วนตัวให้นักเรียน และยังมีการปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ต้น เพื่อให้เห็นภาพร่วมของปัญหาในการจัดการขยะชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหลักสูตรการจัดการขยะ เพื่อต่อยอดความรู้นำสิ่งที่ถูกทิ้งมารียูส รีไซเคิล และผลิตเป็นวัสดุอินทรีย์สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ เป็นกำลังหลักในการเข้าไปสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ จนเกิดการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อมอบองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่คนในชุมชน ทำให้โครงการต้นกล้าไร้ถัง ได้สร้างโมเดลการการจัดการขยะที่ทำได้จริงและยั่งยืนให้กับชุมชน

โรงเรียนนำร่องทั้ง 54 แห่ง จะได้รับคู่มือการดำเนินการจัดการขยะของโครงการต้นกล้าไร้ถัง พร้อมสื่อการเรียนรู้ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้กลับไปใช้ดำเนินการต่อในโรงเรียนของตัวเอง ขณะเดียวกัน จะได้รับคำแนะนำ การติดตาม และประเมินผลอย่างใกล้ชิด จากทั้งโรงเรียนอนุบาลทับสะแก และทางซีพี ออลล์ ตลอดช่วงปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังวางแผนในอนาคตขยายผลโครงการต้นกล้าไร้ถังไปสู่ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการกับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้ความดูแลของซีพี ออลล์ จำนวนกว่า 392 โรงเรียนภายในปี 2565 อีกด้วย