ซีพี ส่งมอบน้ำดื่ม หนุนภารกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เชียงใหม่

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ เครือเจริญโภคภํณฑ์ (ซีพี) ได้ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 4,800 ขวด ให้กับเครือข่าย อ.เเม่เเจ่ม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) โดยมีคุณนุจิรัตน์ ปิวคำ ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ และผู้นำชุมชนอำเภอจอมทอง เป็นผู้แทนในการรับมอบน้ำดื่ม ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) และ นายสมเกียรติ มีธรรม รองประธานศูนย์หนุนชุมชนรู้สู้ภัยพิบัติอำเภอแม่แจ่ม และเลขาธิการมูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม เป็นผู้แทนในการรับมอบน้ำดื่ม ณ ร้านแจ่มจริง เพื่อส่งต่อในการการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เเก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่ผนึกกำลังมองเป้าหมายเดียวกัน คอยเป็นกำลังเสริมเพื่อสนับสนุน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการดับไฟป่าเเละรักษาผืนป่าอันเป็นเเหล่งทรัพยากรที่สำคัญของทุกคน โดยการเข้าปฏิบัติงานดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งล้วนมีความสี่ยงต่างๆ ทั้งในการลาดตระเวนตามแนวเขตพื้นที่ป่า ซึ่งทางเครือฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ทั้งด้านสิ่งเเวดล้อม เเละสุขภาพของชุมชน จึงได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายเเละพร้อมสนับสนุนภารกิจร่วมกันมาโดยดีตลอด เพื่อบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน