ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสบียงอาหารให้ครอบครัวหมอ พยาบาล

ซีพีเอฟ เดินหน้าเพิ่มพลังใจนักรบเสื้อกาวน์ เอาชนะไวรัสโควิด-19
อาสาช่วยส่งเสบียงอาหารให้ครอบครัวของแพทย์-พยาบาล

ซีพีเอฟเดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ 88 แห่งทั่วประเทศทุกวันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นมา โดยครอบคลุมโรงพยาบาลในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นกำลังใจให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง

ล่าสุด ซีพีเอฟได้ขยายการสนับสนุนอาหารให้ครอบคลุมไปยังครอบครัวของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้โครงการ ‘CPF ส่งอาหารจากใจให้โรงพยาบาลและครอบครัวหมอ-พยาบาล’ เพื่อให้คนในครอบครัวได้รับอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่

เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ นี้ บริษัทขอเข้ามามีส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยในการต่อสู้เพื่อเอาชนะไวรัสร้ายโควิด-19 ได้โดยเร็ว ซึ่งคาดว่าใช้งบประมาณรวม 200 ล้านบาท เข้า

สำหรับ แพทย์และพยาบาลที่ต้องการรับการสนับสนุนอาหารให้แก่สมาชิกในครอบครัว สามารถลงทะเบียนและติดตามเงื่อนไขได้ที่ ไลน์ซีพี เฟรชมาร์ท http://bit.ly/2PFFcyB หรือ โทร.สายด่วนฮอตไลน์ โทร.1788

นอกจากนี้ บริษัทยังพร้อม เป็นตัวกลางให้กับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยใช้เครือข่ายการกระจายสินค้า (Logistic Network) ของซีพีเอฟ โดยผู้ประสงค์จะบริจาคสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ โทร. 083-989-0010