คลินิกกัญชา เปิดให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 3 และ 4 ลงทะเบียนรับการตรวจรักษาด้วยกัญชา ฟรี

รายงานข่าว เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ เชิญชวนให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการตรวจและบริการฟรี ด้วยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ สูตร THC เด่นขององค์การเภสัชกรรม

โดยเปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร และวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารกรมการแพทย์ (DMS6) ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ รับเฉพาะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น