กระทรวงคลังหนุนองค์การสุราผลิตเจลล้างมือ แจกฟรีประชาชนทั่วประเทศ 1 ล้านขวด

กระทรวงการคลัง มอบหมายองค์การสุรา เร่งจัดหาแอลกอฮอล์ผลิตเจลล้างมือ ร่วมกับธนาคารออมสิน จำนวน 1 ล้านขวด เตรียมแจกฟรีประชาชนทั่วประเทศป้องกันเสี่ยงติดโควิด 19

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมแผนการในการช่วยเหลือภาคประชาชนทั่วประเทศ โดยได้มีการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะแอลกอฮอล์เจล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างสม่ำเสมอ จึงได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ไม่ว่าจะเป็น องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และธนาคารออมสิน ร่วมกันผลิตแอลกอฮอล์เจล ขนาดพกพา จำนวน 1ล้านขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆ เช่นโรงพยาบาล และ ธนาคารออมสิน

สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ องค์การสุราถือเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิตสุรา ที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลัก ดังนั้นด้วยความพร้อมทางด้านการผลิตและการจัดหาแอลกอฮอล์ สามารถรวบรวมวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นสารแอลกอฮอล์เจลได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นอีกหน่วยที่จะสามารถเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือภาคประชาชนเพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19