Monday, January 30, 2023
Home Search

Sample - search results

Sample post title 0

Sample post no 0 excerpt.

Sample post title 1

Sample post no 1 excerpt.

Sample post title 2

Sample post no 2 excerpt.

Sample post title 3

Sample post no 3 excerpt.

Sample post title 4

Sample post no 4 excerpt.

Sample post title 5

Sample post no 5 excerpt.

Sample post title 6

Sample post no 6 excerpt.

Sample post title 7

Sample post no 7 excerpt.

Sample post title 8

Sample post no 8 excerpt.

Sample post title 9

Sample post no 9 excerpt.
- Advertisment -

Most Popular

ซีพีเอฟ จับมือ ลิ้งค์เลเทอร์ส สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาของน้องๆ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกการเรียนการสอนให้คุณครูและนักเรียน รวมถึงเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับชุมชนรอบโรงเรียน นายสรรพีระ นิลขำ...

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ ผลักดันนร.ในพระราชานุเคราะห์ฯ สู่ “พลเมืองดีคุณภาพของสังคม”

"โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเยาวชนในเมือง พร้อมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีศักยภาพในการนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” อาภาพร เจ๊กกลัด หรือน้ำ เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท บอกถึงความมุ่งมั่นของโครงการฯ ที่ตัวเธอเองก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนี้ ทำให้นักเรียนทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเธอ...

ซีพีเอฟ – ม.เกษตรฯ ชู “ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ” โอเมก้า 3 สูง สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ หนุน “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ชู “ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ” โอเมก้า 3 สูง สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย ชวน ชม ช้อป ชิม ยกระดับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยอย่างยั่งยืน ในงานเกษตรแฟร์...

ซีพีเอฟ ปั้น Smart-IA พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน หนุนความเชื่อมั่นอาหารปลอดภัย

ซีพีเอฟ เปิดตัวโครงการ “Smart IA-Internal Audit ทีมเก่ง งานแกร่ง” มุ่งมั่นยกระดับกระบวนการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร พัฒนาทีมตรวจประเมินภายในและกระบวนการตรวจประเมินภายในของระบบมาตรฐานอาหารของซีพีเอฟ (PS7818) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืนสู่ผู้บริโภค เพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิริพงศ์ อรุณรัตนา...

Recent Comments

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial