Monday, January 30, 2023

EDITOR PICKS

ซีพีเอฟ จับมือ ลิ้งค์เลเทอร์ส สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาของน้องๆ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกการเรียนการสอนให้คุณครูและนักเรียน รวมถึงเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับชุมชนรอบโรงเรียน นายสรรพีระ นิลขำ...

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ ผลักดันนร.ในพระราชานุเคราะห์ฯ สู่ “พลเมืองดีคุณภาพของสังคม”

"โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเยาวชนในเมือง พร้อมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีศักยภาพในการนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” อาภาพร เจ๊กกลัด หรือน้ำ เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท บอกถึงความมุ่งมั่นของโครงการฯ ที่ตัวเธอเองก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนี้ ทำให้นักเรียนทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเธอ...

ซีพีเอฟ – ม.เกษตรฯ ชู “ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ” โอเมก้า 3 สูง สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ หนุน “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ชู “ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ” โอเมก้า 3 สูง สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย ชวน ชม ช้อป ชิม ยกระดับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยอย่างยั่งยืน ในงานเกษตรแฟร์...

POPULAR POSTS

ซีพีเอฟ จับมือ ลิ้งค์เลเทอร์ส สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาของน้องๆ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกการเรียนการสอนให้คุณครูและนักเรียน รวมถึงเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับชุมชนรอบโรงเรียน นายสรรพีระ นิลขำ...

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ ผลักดันนร.ในพระราชานุเคราะห์ฯ สู่ “พลเมืองดีคุณภาพของสังคม”

"โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเยาวชนในเมือง พร้อมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีศักยภาพในการนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” อาภาพร เจ๊กกลัด หรือน้ำ เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท บอกถึงความมุ่งมั่นของโครงการฯ ที่ตัวเธอเองก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนี้ ทำให้นักเรียนทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเธอ...

ซีพีเอฟ – ม.เกษตรฯ ชู “ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ” โอเมก้า 3 สูง สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ หนุน “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ชู “ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ” โอเมก้า 3 สูง สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย ชวน ชม ช้อป ชิม ยกระดับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยอย่างยั่งยืน ในงานเกษตรแฟร์...

เกี่ยวกับเรา

บิ๊กเกรียน บริษัทด้านข่าวและสื่อสาร แม่นยำ ฉับไว ถูกต้อง ตีแผ่ความจริง พึ่งพาได้

ฺbigkren@gmail.com

FOLLOW US

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial