Monday, January 30, 2023

Sample Category Title

Sample post title 5

Sample post no 5 excerpt.

Sample post title 6

Sample post no 6 excerpt.

Sample post title 7

Sample post no 7 excerpt.

Sample post title 8

Sample post no 8 excerpt.

Sample post title 9

Sample post no 9 excerpt.

Sample post title 10

Sample post no 10 excerpt.

Sample post title 11

Sample post no 11 excerpt.

Sample post title 12

Sample post no 12 excerpt.

Sample post title 13

Sample post no 13 excerpt.

Sample post title 14

Sample post no 14 excerpt.

Sample post title 15

Sample post no 15 excerpt.

Sample post title 16

Sample post no 16 excerpt.
- Advertisment -

Most Read

ซีพีเอฟ จับมือ ลิ้งค์เลเทอร์ส สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาของน้องๆ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกการเรียนการสอนให้คุณครูและนักเรียน รวมถึงเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับชุมชนรอบโรงเรียน นายสรรพีระ นิลขำ...

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ ผลักดันนร.ในพระราชานุเคราะห์ฯ สู่ “พลเมืองดีคุณภาพของสังคม”

"โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเยาวชนในเมือง พร้อมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีศักยภาพในการนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” อาภาพร เจ๊กกลัด หรือน้ำ เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท บอกถึงความมุ่งมั่นของโครงการฯ ที่ตัวเธอเองก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนี้ ทำให้นักเรียนทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเธอ...

ซีพีเอฟ – ม.เกษตรฯ ชู “ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ” โอเมก้า 3 สูง สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ หนุน “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ชู “ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ” โอเมก้า 3 สูง สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย ชวน ชม ช้อป ชิม ยกระดับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของไทยอย่างยั่งยืน ในงานเกษตรแฟร์...

ซีพีเอฟ ปั้น Smart-IA พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน หนุนความเชื่อมั่นอาหารปลอดภัย

ซีพีเอฟ เปิดตัวโครงการ “Smart IA-Internal Audit ทีมเก่ง งานแกร่ง” มุ่งมั่นยกระดับกระบวนการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร พัฒนาทีมตรวจประเมินภายในและกระบวนการตรวจประเมินภายในของระบบมาตรฐานอาหารของซีพีเอฟ (PS7818) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืนสู่ผู้บริโภค เพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิริพงศ์ อรุณรัตนา...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial