OR หนุนโครงการต้องรอด มอบก๊าซหุงต้ม ใช้ทำอาหารให้ผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นายรชา อุทัยจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ส่งมอบถังก๊าซหุงต้ม ปตท. และผ้ากันเปื้อน ให้แก่หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ตัวแทนโครงการ “ต้องรอด” โดย UP FOR THAI ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากความเดือดร้อนในภาวะการระบาดของ ไวรัส COVID-19 ณ โรงครัวต้องรอด วัดเทวสุนทร 

โดย OR ร่วมกับ ผู้แทนจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปตท. ร้านสังข์ทองแก๊ส สนับสนุนถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 20 ใบต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2564 พร้อมผ้ากันเปื้อนดีต่อใจ จำนวน 100 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 55,150 บาท เพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายให้แก่ ชุมชน ผู้กักตัว ผู้ป่วย บุคลากรด่านหน้า และบุคลาการทางการแพทย์ ที่ต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  การสนับสนุนครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน” #ORStayStrongTogether

ทั้งนี้ ก๊าซหุงต้ม ปตท. ยังคงมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าก่อนส่งต่อถึงมือผู้บริโภค ด้วยมาตรฐาน 6 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยจาก โออาร์ ตั้งแต่การเช็คสภาพถัง การล้างและทำความสะอาดถัง การบรรจุก๊าซให้ตรงตามขนาดถัง การชั่งน้ำหนัก การเช็กรอยรั่ว และการซีลวาล์วให้แน่นหนาด้วยซีลสีทอง โดย โออาร์ จะยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนสังคม พร้อมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย ความอุ่นใจให้กับลูกค้า ก๊าซหุงต้ม ปตท. ทุกครัวเรือน และขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรผู้เสียสละทุกภาคส่วนร่วมก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน