OR จับมือ กทท. เดินหน้าโครงการโซลาร์รูฟท้อป ส่งเสริมพลังงานสะอาด​ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร และ นายชุมพล สุรพิทยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อใช้ในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนถึงกว่า 2,700 ครัวเรือนต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละกว่า 2,910 ตัน หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ 62,547 ตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ในการเป็น Energy Solution Provider ในการทำงานร่วมกับลูกค้าหรือคู่ค้าเพื่อเสาะหาทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน กับพันธมิตร สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม