MQDC มอบกล้าไม้ให้ชุมชนเลี้ยง พร้อมเงินค่าดูแล 1.5 หมื่นบ. ต่อครอบครัว ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เปิดโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ มอบเงินช่วยผู้ประสบปัญหาโควิด 1,000 ครอบครัวๆละ 15,000 บาท เพื่อให้ช่วยดูแลกล้าไม้ 1.2 ล้านต้น ในเวลา 3 เดือน โดยมีกรมป่าไม้ให้ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนเพาะกล้า โดยโครงการนี้ MQDC ทุ่มงบ 25 ล้าน

โครงการ The Forestias by MQDC เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวคิดในการสร้างเมืองคู่ป่า ได้เล็งเห็นโอกาสในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด จึงได้ร่วมประสานกับชุมชนผ่านมูลนิธิพุทธรักษา และเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ทำหน้าที่ให้ความรู้วิชาการ แนะนำเครือข่ายชุมชนเพาะกล้าจำหน่าย

นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการ THE FORESTIAS by MQDC บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เดินหน้าโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ ตามแนวคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย ควบคู่กับการเพิ่มทักษะอาชีพเพาะกล้าไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน มอบกล้าไม้ 1.2 แสนต้น พร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาทให้ชาวบ้านชุมชนบ้านอำเภอ ซึ่งเป็นชุมชนที่สองต่อจากชุมชนนำร่องวัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี

โครงการนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือ 1,000 ครอบครัว โดยแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรก กล้าไม้จำนวน 6 แสนต้น และผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 500 ครอบครัว เฟสสอง กล้าไม้จำนวน 6 แสนต้น และผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 500 ครอบครัว เพื่อดูแลต้นกล้าจำนวน 1.2 ล้านต้น

ชุมชนบ้านอำเภอที่เข้าร่วมโครงการ จะนำกล้าไม้ไปดูแลอนุบาลให้เติบโตขึ้น เป็นเวลา 90 วัน โดยจะมีเงินช่วยเหลือให้ 5,000 บาทต่อครอบครัว โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด รวม 15,000 บาท จากนั้นกล้าไม้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ เช่น กองสาธารณสุข ตำบลนาจอมเทียน สำหรับสร้างเสริมพื้นที่สีเขียวหรือนำไปร่วมการปลูกป่าในโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบางส่วนจะทำการแจกจ่ายประชาชนทั่วไป หรือมอบให้ชุมชนที่รับต้นกล้าไปดูแลต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดย THE FORESTIAS by MQDC ได้จัดสรรงบประมาณให้โครงการนี้จำนวน 25 ล้านบาท แบ่งมอบให้ครอบครัวที่รับกล้าไม้ไปดูแล ครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 1,000 ครัวเรือน รวมงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท และช่วยซื้อต้นกล้าจากศูนย์เพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่ายของชาวบ้าน ประมาณ 500 ครัวเรือน รวมค่าขนส่ง รวมเป็นงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท

นอกจากชุมชนสองแห่งข้างต้นนี้แล้ว ทางโครงการยังได้เตรียมขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้ประสานกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อดำเนินการจัดหาชุมชนและกลุ่มคนไร้บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการอีกด้วย

สำหรับชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : MQDC – THE FORESTIAS