“MC” โอนเงินปันผล 25 พ.ย.นี้ หนุนนโยบายรัฐ​ กระตุ้นเศรษฐกิจ รับเปิดเมืองเต็มรูปแบบ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บมจ.แม็คกรุ๊ป หรือ “MC” เดินหน้าโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น 25 พ.ย. นี้ หลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ 28 ต.ค.2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2564 อีก 0.20 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายหุ้นละ 0.55 บาท แถมจ่ายเงินปันผลเกินโยบายมาตลอด  ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-8% เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถือว่าสูงกว่ามาก

ทั้งนี้​ เงินสดที่ไหลเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น และนำไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ หลังเปิดเมืองเต็มรูปแบบ 

ขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังคงเก็บหุ้นเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นผลักดันบริษัทเป็นบริษัทค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ชั้นนำของไทย พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป