KEX ปลื้ม ติดรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” ปี 64 สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม และบรรษัทภิบาล

นายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืน หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปลายปีที่แล้ว

“พวกเราชาวเคอรี่รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปีนี้ ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีที่เคอรี่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี ที่จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว”

ที่ผ่านมา KEX มีการดำเนินโครงการที่หลากหลายซึ่งตอกย้ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เช่น โครงการ Kerry Express Grow Green นำร่องการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ เริ่มต้นเฟสแรกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอบโจทย์การประหยัดพลังงาน และการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, โครงการ Kerry Care ที่แสดงถึงความเอาใจใส่พนักงานของเคอรี่กว่า 20,000 คนทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเข้ารับวัคซีนตามมาตรการของภาครัฐให้มากที่สุด รวมถึงร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PAPR ชุด PPE ให้กับบุคลากรที่อยู่ด่านหน้า รวมถึงจัดส่งกล่องกำลังใจ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ การคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าก็เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การเว้นระยะห่างในการรับ – ส่งพัสดุ การจำกัดจำนวนลูกค้าภายในร้าน พร้อมยังมีการกระตุ้นการใช้บริการแบบไร้สัมผัส ด้วยการชำระค่าบริการแบบ QR payment เพื่อเลี่ยงการจับเงินสด และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสอีกด้วย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” เป็นการพิจารณาจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน โดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สอดรับกับความมุ่งมั่นของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างคุณค่าให้กับสังคม ไปพร้อมกับการดูแลพนักงาน รวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนของเรา