JOB EXPO วันสุดท้าย รมว.แรงงานปลื้ม ยอดรอบรรจุ 2.4 แสนคน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย ล่าสุดพบว่า มีการสมัครงาน และรอบรรจุงาน จำนวน 243,566 คน

สำหรับการจัดงาน JOB EXPO ครั้งนี้ เป็นปีแรก และถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก และเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการจ้างงาน จากผลกระทบของโควิด – 19 ตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือ นักศึกษาจบใหม่ ให้มีงานทำ รวมทั้งช่วยให้ประชาชนฟื้นตัว สร้างรายได้ให้ภาคครัวเรือน เพื่อนำพาประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

พบว่า มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มาเปิดรับสมัครงาน เป็นจำนวนมากถึง 570 หน่วยงาน มีตำแหน่งงานว่าง 1,355,187 อัตรา มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 125,383 คน

สำหรับโครงการส่งเสริม การจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ (Co-payment) มีนายจ้างเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,048 ราย แจ้งความประสงค์รับสมัครงาน จำนวน 78,855 อัตรา และนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 15,737 คน

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกและสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยการจับคู่ตำแหน่งงานว่างให้ผู้สมัครงานและนายจ้างมาเจอกัน โดยการดำเนินการต่อจากนี้ นายจ้างจะทยอยการบรรจุงาน โดยอาศัยฐานข้อมูลการสมัครงานจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ.com ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลไว้