CPF RD Center โชว์นวัตกรรมผลิตอาหารมาตราฐานโลก ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 63

นางปาริฉัตร เหลืองทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมนำนวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลกเข้าร่วมแสดงในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

บริษัท ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอบรับวิสัยทัศน์การเป็นครัวของโลก ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่การมีชีวิตที่ดีของผู้บริโภค อาทิ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ถาดพลาสติกใสชีวภาพ Polylactic acid (PLA) บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนได้ (renewable resource) และย่อยสลาย 100% ช่วยลดการใช้มวลพลาสติก 20-30% โดยใช้เป็นถาดสำหรับผลิตภัณฑ์ หมูสด-ไก่สดแช่เย็น CP Butcher, การพัฒนาถุง Mono Material บรรจุภัณฑ์ที่นำไปรีไซเคิลได้ 100% สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปัจจุบันใช้กับ ไก่ปรุงสุกแช่แข็ง ตรา Kitchen Joy ที่วางจำหน่ายในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย, การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ อาหารปั่นผสมเนื้อไก่และฟักทอง Smart Soup ในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและมีสารอาหารครบถ้วน ทดแทนเป็นอาหารมื้อหลักได้ ช่วยให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังพัฒนาสินค้าย่างถ่าน ด้วยการใช้ถ่านเซรามิก ทดแทนถ่านไม้โกงกาง ซึ่งเนื้อเซรามิกมีความแกร่ง กักเก็บความร้อนได้นาน ไม่ดูดความชื้น จึงไม่ปนเปื้อนอาหาร ลดการเกิดควันและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ได้สินค้าที่อร่อย มีคุณภาพ, การพัฒนาโปรตีนไฮโดรไลเซทจากลำไส้ไก่ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นสารเพิ่มกลิ่นในอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น ชนิดเม็ด,เหลว และของกินเล่น เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบมากขึ้น และการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ Lactic Acid Bacterig จากแหล่งโปรตีนที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ทดแทนแหล่งโปรตีนใน MRS ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ทางการค้าที่มีราคาสูง เป็นต้น