CPF เดินหน้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนร.

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยนายบุญธรรม กังแฮ รองกรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้โรงเรียนลำดับที่ 818 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จ.ชุมพร เป็นรายล่าสุด โดยมี เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมกันนี้ นายประวิตร พุ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางสน ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน นำผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบโครงการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการ ด้วยการส่งเสริมเด็กและเยาวชนบริโภคไข่ไก่ อาหารโปรตีนคุณภาพ และสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ในสถานศึกษา เพื่อนำผลผลิตไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน บริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินจากที่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันเพื่อจำหน่ายให้แก่ชุมชน และสามารถต่อยอดถ่ายทอดประสบการณ์เลี้ยงไก่ไข่สู่การประกอบอาชีพในอนาคต ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันมากกว่า 30 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 856 โรงเรียน

นายก้องสกล นพเก้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านดอนตะเคียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นเตรียมความพร้อมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 146 คน และบุคลากรทางการศึกษา 12 คน โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เริ่มเลี้ยงไก่ไข่รุ่นที่ 1 จำนวน 100 ตัว เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีซีพีเอฟสนับสนุนการสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน พันธุ์ไก่ อาหารไก่ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟแนะนำวิธีการเลี้ยงและการดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิด

” โรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ทำให้เด็กๆได้รับประทานไข่ไก่สด คุณภาพดี ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่เมื่อจบการศึกษา ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต” ผอ.โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน กล่าว

ซีพีเอฟ ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครูและนักเรียน ส่งเสริมโรงเรียนเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 228 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 335 โรงเรียน ภาคกลาง 137 โรงเรียน ภาคตะวันออก 52 โรงเรียน และภาคใต้ 104 โรงเรียน

ภายใต้เจตนารมณ์ร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการ ภาวะเด็กผอม เตี้ย เด็กอ้วน และส่งเสริมเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล ได้บริโภคไข่ไก่ ทำให้หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ เห็นความสำคัญของโครงการ และเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ หอการค้าญี่ปุ่น- กรุงเทพ ฯ และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างเด็กและเยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและสติปัญญา