CPF ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกผู้บริโภค พัฒนาอาหารลดโซเดียม หนุนเครือข่ายบริโภคลดเค็ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หนึ่งในผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร แสดงเจตนารมณ์ให้คนไทยมีสุขภาพดี ร่วมดูแลสุขภาพผู้บริโภค พัฒนาอาหารลดโซเดียม ให้อร่อยฟินใจ ห่างไกลโรค รับประกันด้วยรางวัล 10 Years Lowsalt Awards ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย มาตรฐานสากลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า การขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากการสำรวจของเราพบว่าคนไทยกินเค็มลดลง 15% เห็นได้ว่าคนไทยมีการตื่นตัว เริ่มหาผลิตภัณฑ์ที่ลดโซเดียมมากขึ้น ขณะที่ภาคผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารได้ให้ความร่วมมือในการที่จะปรับสูตรอาหารลดเกลือลง ออกผลิตภัณฑ์สูตรลดโซเดียมให้ผู้บริโภคได้เลือกมากขึ้น เป็นสิ่งที่ดีที่ผู้บริโภคและผู้ผลิตอาหารมีการปรับตัว สำหรับองค์กรเอกชนที่เข้ามาช่วยร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ถือเป็นการทำเพื่อคืนกำไรให้สังคม ให้ประชาชนสุขภาพดีมีอายุยืนยาว

นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเป็นหนึ่งภารกิจที่ต้องดำเนินการ และมีพันธสัญญากับต่างประเทศว่าต้องลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของคนไทยให้ได้ร้อยละ 30 ภายใน 2 ปีข้างหน้า ถือเป็นภารกิจยิ่งใหญ่และสำคัญเพราะการผลักดันเรื่องนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ในวันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ผู้ประกอบการอาหารหลายบริษัทได้เข้ามาร่วม เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกรับประทานอาหารปรุงสุก อาหารสำเร็จรูปที่มีเกลือและโซเดียมลดลง เป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภคเกลือและโซเดียมที่มากเกินไปเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง ซีพีเอฟ โกลบอลฟู้ด โซลูชั่น กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะผู้ผลิตอาหาร ตระหนักดีถึงการผลิตอาหารที่ปลอดภัย รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทย และได้รับรางวัล 10 Years Lowsalt Awards สาขา ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สูตรลดโซเดียม จากเครือข่ายบริโภคลดเค็ม ตอกย้ำความเป็นผู้นำผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุก ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารลดโซเดียม ให้อร่อยฟินใจ ห่างไกลโรค

“ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาอาหารที่ทั้งดีต่อสุขภาพ และมีรสชาติอร่อย เพื่อให้ผู้บริโภคได้อร่อยฟินใจ ห่างไกลโรค และมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรับสูตรลดโซเดียม และได้ออกสู่ตลาดแล้วหลายรายการ” นางสาวอนรรฆวีกล่าว

เนื่องจากสถานการณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี หนึ่งในสาเหตุสำคัญ มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป ซีพีเอฟในฐานะผู้ผลิตอาหารที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพเชิงรุก และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นผ่านการรับประทานอาหาร โดยบริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิตอาหารลดโซเดียมให้อยู่ในเกณฑ์ ควบคู่กับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและมีรสชาติอร่อย สอดรับนโยบายภาครัฐและองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการส่งเสริมการบริโภคลดเค็ม ปริมาณโซเดียมแนะนำไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน

ทั้งนี้ ในโอกาส ครบรอบ 10 ปี เครือข่ายบริโภคเค็ม บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากเครือข่ายฯ เข้าร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วยอาหารที่รับประทาน และการบริโภคที่ลดเค็ม โดยบริษัทฯ จะนำเสนอสินค้าอาหารลดโซเดียมที่ได้ปรับพัฒนาสูตรแล้วและยังคงความอร่อยให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิม ในงาน “นิทรรศการ ครบรอบ 10 ปี” ภายใต้คำขวัญ “ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อย อร่อยได้” ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์