CPF ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองโลก เดินหน้าลดการใช้พลาสติก ตลอดห่วงโซ่การผลิต

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก รับวันคุ้มครองโลก (Earth Day)ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics : ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลก” ลดการใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use) พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำกลับมารีไซเคิล รวมไปถึงปลูกฝังพนักงานมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก นอกจากให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้ว ยังตระหนักถึงสุขภาวะที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯมุ่งมั่นมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และหลัก BCG Model มาใช้ เดินหน้าลดการใช้พลาสติกตลอดกระบวนการผลิต ลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) ส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำกลับมารีไซเคิล และง่ายต่อการคัดแยกขยะ รวมไปถึงปลูกฝังความตระหนักสู่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์ของซีพีเอฟจึงถูกการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล (Design for Recycling) โดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของซีพีเอฟได้ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่ใช้วัสดุชนิดใหม่ๆ ลดความหนา ปรับขนาด หรือ เปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย โดยล่าสุด ซีพีเอฟ ร่วมกับพันธมิตร 2 บริษัทในกลุ่ม SCG ได้แก่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ในการพัฒนาด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษและพอลิเมอร์ และด้านนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) ซึ่งจะช่วยให้บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในเครือซีพีเอฟ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งขึ้น

บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้นำการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ในประเทศไทย นำร่องใช้พลาสติกชีวภาพที่ผลิตจาก polylactic acid (PLA) ตั้งแต่ปี 2558 ในการผลิตถาดบรรจุหมูสดและไก่สดแช่เย็น การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ง่ายต่อการรีไซเคิล โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกฟิล์มชนิดเดียวกัน (Mono Plastic) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% โดยไม่ต้องแยกวัสดุต่างชนิดกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร อาทิ พัฒนาถาดไข่ไก่จากพลาสติกรีไซเคิล 100% โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และบริษัทในเครือเอ็กซ์เซล (Excel Group) และการใช้ถาดไข่ไก่ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% (สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคจฟรี และถาดไข่ไก่ขนาด 30 ฟอง) เป็นต้น ส่งผลให้ใน 2566 สามารถลดการใช้พลาสติกใหม่ได้มากกว่า 1,000 ตัน

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตและขนส่ง โดยสายธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์บกใช้ Bulk Feed Tank ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์ สามารถลดการใช้พลาสติกได้ 13,216 ตัน ในปีที่ผ่านมา สายธุรกิจสัตว์น้ำ เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกพันธุ์กุ้ง มาเป็นใช้กล่อง Q-Pass Tank ลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 10,000 ตัน ที่สำคัญ บริษัทฯสร้างความตระหนักสู่พนักงานในองค์กร มีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ด้วยการถ่ายทอดความรู้และการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการให้ความรู้กับชุมชนและสถานศึกษารอบสถานประกอบการของซีพีเอฟด้วย