CPF ฟิลิปปินส์ ร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงมะนิลา มอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กำลังใจกองทัพฟิลิปปินส์ ต้านภัยโควิด-19

นายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พร้อมด้วย น.อ.(พิเศษ) พลวัตร อินทรวิเศษ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และนายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมมอบ ไก่สด จำนวน 5,000 ตัว ให้กับกองบัญชาการกองทัพฟิลิปปินส์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งเป็นแนวหน้าปฏิบัติหน้าที่ในมาตรการกักกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในฟิลิปปินส์ โดยมี พล.ต.เอ็ดกาโด วาย เด เลยอน เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองทัพฟิลิปปินส์ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพฟิลิปปินส์ เป็นผู้รับมอบ ที่กองบัญชาการกองทัพฟิลิปปินส์ ค่ายอกินาลโด้ เมืองเกซอน ซิตี้ กรุงมะนิลา