CPF การันตี “กุ้งซีพี แปซิฟิก” ปลอดภัย ส่งตรงจากปากบ่อถึงมือผู้บริโภค

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เกิดโควิด-19 ในตลาดกลางขายกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร อาจทำให้หลายคนเกิดความกังวลกับการเลือกซื้อกุ้งเพื่อการบริโภค ในขณะที่ “กุ้ง ซีพีแปซิฟิก” เป็นกุ้งที่สด สะอาด ปลอดภัยกับผู้บริโภคทุกคน และเป็นกุ้งที่จับจากปากบ่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทันที ณ ร้านซีพีเฟรชมาร์ท ซึ่งมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ กระบวนการผลิต “กุ้งซีพีแปซิฟิก” จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงที่ดีด้วยระบบ CPF Combine Model ภายใต้แนวทาง “3 สะอาด” ซึ่งประกอบด้วย พื้นบ่อสะอาด น้ำสะอาด และ ลูกกุ้งสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงกุ้งให้สะอาดขึ้น ช่วยให้กุ้งอยู่สบาย กินอาหารได้ดี มีอัตราการเติบโตที่ดี รวมถึง การใช้โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ลดความเสี่ยงการเกิดโรคของกุ้ง โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการเลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับในสถานการณ์โควิด-19 ซีพีเอฟ ให้ความรู้เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางของการผลิตกุ้งในการป้องกันโควิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการระบาดครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการลงกุ้งเข้าเลี้ยง มาตรการป้องกันโรคของแรงงาน วิธีการจับกุ้ง ฯลฯ โดยกระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Logistic ของบริษัทที่สามารถขนส่งกุ้ง “ซีพีแปซิฟิก” จากปากบ่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ช่วยลดการสัมผัสของคนจำนวนมาก ตอบโจทย์วิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่ต้องเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ลดการสัมผัสและลดการปนเปื้อนให้มากที่สุด เพราะความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด

“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทางอาหาร การดูแลห่วงโซ่อุปทานการผลิตกุ้งอย่างรอบด้านจะเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ที่ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ สู่ฟาร์มเลี้ยงตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล และการพัฒนาพันธุ์กุ้งที่โตไว สะอาด แข็งแรง ต้านทานโรค ไร้สารตกค้าง เป็นผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต” นายไพโรจน์กล่าวทิ้งท้าย