AWC ทุบสถิติ กวาด 23 รางวัล “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” และ “อาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน”

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการคว้า 23 รางวัลด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการอาคาร แบ่งเป็น รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย “BSA Building Safety Awards 2023” จำนวน 17 รางวัล จากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (The Building Inspectors Association หรือ BSA) ด้วยการสนับสนุนหลักจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และรางวัลอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน จำนวน 6 รางวัล จากสมาคมวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร (Thailand Facility Management Association หรือ TFMA) ตอกย้ำการบริหารจัดการอาคารและสถานประกอบการภายใต้เครือ AWC ที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

การได้รับรางวัลเกียรติยศ 23 รางวัล จาก 2 สมาคม สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารและสถานประกอบการภายใต้เครือ AWC ในการยกระดับมาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วยการตระหนักถึงความปลอดภัยและความต้องการของผู้ใช้อาคารเป็นอันดับแรก ตั้งแต่กระบวนการการบริหารอาคารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองอาคารสีเขียว การพัฒนาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ใช้อาคารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สอดรับกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3BETTERs ของ AWC โดยเฉพาะในด้าน โลกที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น (BETTER PLANET) ในมิติการพัฒนาอาคารอย่างยั่งยืน และผู้คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (BETTER PEOPLE) ในมิติการส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญของกรอบ BETTER PEOPLE เนื่องจากการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลทางด้านความปลอดภัยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทรัพย์สินดำเนินงานและทรัพย์สินที่กำลังพัฒนาของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย “ BSA Building Safety Awards 2023” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาคารที่มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยทั้งในเชิงการออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการดูแลบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย โดยอาคารและสถานประกอบการภายใต้เครือ AWC ได้รับรางวัลทั้งหมด 17 รางวัล แบ่งเป็น

  • รางวัลระดับแพลตตินั่ม (Platinum) ได้แก่ 1.อาคาร ‘เอ็มไพร์’ 2. อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์  บางนา 3. โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ
  • รางวัลระดับโกลด์ (Gold) ได้แก่ 1.อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ 2. อาคาร 208 แบงค๊อก 3. ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ 4. โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์
  • รางวัลระดับซิลเวอร์ (Silver) ได้แก่ 1.ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ 2. ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย 3. โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
  • รางวัลระดับบรอนซ์ (Bronze) ได้แก่ 1.ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ 2. ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน 3. ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว 4. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 5. โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 6. โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 7. โรงแรม ดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ อาคารและสถานประกอบการภายใต้เครือ AWC ยังได้รับอีก 6 รางวัลพิเศษในฐานะอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืนและมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม โดย AWC ได้มีการยกระดับมาตรฐานอาคารในด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำเนินงานที่ยั่งยืน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Initiatives : ESI) และการจัดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP) โดยได้รับ6 รางวัลในฐานะอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย

  • ระดับรางวัล FM Gold ได้แก่ 1. ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ 2. ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ
  • ระดับรางวัล FM Silver ได้แก่ 1. ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ 2. ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน
  • ระดับรางวัล Certificate of Appreciation (COA) ได้แก่ 1. ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย 2. ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว

สำหรับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย BSA Building Safety Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้ยกย่องอาคารที่มีการบริหารและการกำหนดมาตรการทางด้านความปลอดภัยชัดเจน จากการตรวจสอบของสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีการจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2566 นี้ มีอาคารที่ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย จำนวนทั้งหมด 58 อาคาร สำหรับ รางวัลอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน เป็นรางวัลพิเศษที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีอาคารที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งหมด 20 อาคาร จากการคัดเลือกของสมาคมวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคารที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการอาคารเพื่อความยั่งยืนตามหลักการสากล โดยให้ความสำคัญกับการจัดตั้งนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรอาคาร และการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้อาคารเพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” AWC ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอาคารและสถานประกอบการในเครือให้มีมาตรฐานระดับสากลและมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรอาคารเพื่อความปลอดภัยและความยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมมุ่งสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น