ASIAMONEY มอบรางวัล MOST OUTSTANDING COMPANY 2023 ให้ซีพีเอฟ ด้านธุรกิจเกษตรโดดเด่นที่สุดของเอเชีย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคว้ารางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุดของกลุ่มธุรกิจเกษตรในประเทศไทย (The Most Outstanding Company in Thailand – Agriculture Sector) จากการจัดทำสำรวจประจำปีโดยนิตยสาร Asiamoney นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการลงทุนระดับภูมิภาค โดยมีนางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล ในงานที่จัดขึ้น ณ มารินา เบย์ แซนด์ ประเทศสิงคโปร์

นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัล The Most Outstanding Company in Thailand – Agriculture Sector ที่ได้รับในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งของซีพีเอฟ
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพของบริษัท ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง “ความมั่นคงทางอาหาร” ให้ผู้บริโภคทั่วโลก ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่กับการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

“ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทางการเงินและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการดูแลคู่ค้าทางธุรกิจ พร้อมกับร่วมปกป้องและพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” นางกอบบุญกล่าว

รางวัล “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดแห่งเอเชีย” ประจำปี 2023 (Asia’s Outstanding Companies Poll 2023) เป็นผลจากนิตยสาร Asiamoney จัดการสำรวจความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงิน ผู้จัดการลงทุน นักวิเคราะห์ด้านการลงทุน รวมนักการธนาคาร และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ร่วมลงคะแนนคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนจาก 14 ประเทศที่มีความโดดเด่นที่สุดในเอเชีย สำหรับรางวัลในปีนี้ มีผู้ร่วมลงคะแนนรวม 7,653 ราย โดยพิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวม การรายงานการจัดการทางการเงิน ความเป็นเลิศของทีมผู้บริหาร และความเชื่อมั่นในทีมลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงความโดดเด่นในการริเริ่มและดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการตามแนวทาง ESG (Environment, Social, and Governance)./