AIS – GC เฟ้นหาสุดยอด มหาวิทยาลัยสีเขียว กับโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”

ชวนนิสิต นักศึกษา 11 สถาบันชั้นนำ ร่วมภารกิจรักษ์โลก เก็บ E-waste และขยะพลาสติก ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล Upcycling ที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วและขยะ E-waste
จากความร่วมมือระหว่าง AIS และ GC ในการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ายกระดับและสร้างต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติตามแนวคิด ESG ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วันนี้ทั้ง 2 องค์กรได้สานต่อความร่วมมือ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมส่งต่อไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีโซลูชันสีเขียว กับโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 แห่ง จากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล เข้าร่วมการแข่งขันภารกิจเก็บขยะเพื่อโลกทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน E-Waste + และขยะพลาสติกผ่าน GC YOUเทิร์น ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างครบวงจร เฟ้นหาสุดยอดสถาบันสีเขียว ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล Upcycling ที่สร้างคุณค่าจากพลาสติกใช้แล้ว และขยะ E-waste

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันระหว่างเราและ GC ในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว วันนี้เรายังมีภารกิจร่วมกันในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคและลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะทั้งขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ AIS ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ ที่วันนี้เราได้ชวนกรีนพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 11 แห่ง มาเข้าร่วมแข่งขันการเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกที่ใช้แล้ว นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราไม่ได้ต้องการผลลัพธ์ในเชิงปริมาณจากจำนวนขยะที่น้องๆ นิสิต นักศึกษา เก็บได้เท่านั้น แต่เราต้องการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาด้านการจัดการขยะอย่างอย่างยั่งยืน ทั้งกระบวนการคัดแยก ไปจนถึงการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ขณะที่ ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ GC นั้น เราให้ความสำคัญกับสมดุล ESG มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาปรับใช้ในธุรกิจ และยกระดับสร้างแนวทางปฏิบัติไปสู่ภาคสังคม พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันอย่าง AIS ในการต่อยอดพัฒนาด้านความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2593 จนถึงความร่วมมือในวันนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านความยั่งยืนของทั้ง AIS และ GC ภายใต้โครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” จึงเป็นการขยายเครือข่าย ส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างการมีส่วนร่วมให้กับน้องๆ นิสิต -นักศึกษา และบุคลากรของทั้ง 11 มหาวิทยาลัย ในการจัดการพลาสติกใช้แล้วผ่าน GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สนับสนุนการนำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ส่งกลับมาเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อนไปพร้อมๆกัน”

โครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” เป็นกิจกรรมที่ AIS และ GC ชวนมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้ง 11 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการเก็บรวบรวมขยะ ทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน ทั้ง E-Waste + และขยะพลาสติกผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่ง นิสิต นักศึกษา สามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกใช้แล้วมาทิ้งที่จุดรับทิ้งขยะ โดยมีอาสาสมัครอย่าง Green Agent เป็นผู้บันทึกผลการเก็บขยะรวมถึงยังให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

สำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้กระบวนการจัดการขยะทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกอย่างถูกต้องผ่านการอบรมให้ความรู้ กิจกรรม Workshop รวมถึงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยที่สามารถเก็บขยะทั้ง E-Waste และพลาสติกใช้แล้วได้จำนวนสูงสุดจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา รวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล Upcycling ผลิตจากขยะพลาสติก และขยะ E-waste โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566 สามารถติดตามและอัพเดทผลการแข่งขันของน้องจากทั้ง 11 มหาวิทยาลัยได้ทาง https://web.facebook.com/YOUTURNPLATFORM